Hallintaoikeus | Metsäkeskus

Hallintaoikeus

Lisätietoja

Esa Lappalainen
metsätilarakenteen asiantuntija
puh. 029 432 4617
esa.lappalainen(at)metsakeskus.fi

Antti Pajula
metsätilarakenteen johtava asiantuntija
p. 029 432 4705
antti.pajula(at)metsakeskus.fi

Sanna Peltola
metsätilarakenteen asiantuntija
puh. 029 432 5033
sanna.peltola(at)metsakeskus.fi

Metsän luovutuksessa voidaan pidättää hallintaoikeus, jolloin metsän omistus siirtyy uudelle tai uusille omistajille, mutta metsän hallintaoikeus jää luopujille. Hallintaoikeuden pidätys voi olla elinikäinen tai määräaikainen. Hallintaoikeuden arvo vähennetään tilan käyvästä arvosta ja siten lahjavero tai käytettävä kauppahinta alenevat.

  • Hallintaoikeudesta voidaan määrätä myös testamentissa. Pelkän hallintaoikeuden saaminen lahjan tai testamentin kautta ei aiheuta saajalle veroseuraamuksia.
  • Hallintaoikeuden pidättäminen sopii esimerkiksi tilanteisiin, jossa metsätilan vastaanottajat ovat alaikäisiä tai opiskelijoita. Samoin menettely sopii tilanteisiin, joissa luopuja on vielä suhteellisen nuori, ja haluaa itse tehdä vielä töitä metsässä. Jos tilalla on jäljellä käyttämätöntä metsävähennysoikeutta, ei hallintaoikeuden haltija voi hyödyntää sitä, koska metsävähennysoikeuden käyttö on sidottu omistajuuteen.
  • Hallintaoikeuden pidättäminen sopii hyvin ei-tuotannollisen omaisuuden (esimerkiksi kesämökit) omistajanvaihdoksiin. Tällöin käytettävä tuottoprosentti on kolme prosenttia.
  • Hallintaoikeuden haltija on varsinainen metsätalouden harjoittaja, eli hän saa puukauppatulot, maksaa metsänhoitokulut ja metsäverot. Hallintaoikeuden haltijalla on oikeus hakata metsää vuotuisen kasvun arvon verran, mutta hän ei saa alentaa metsäomaisuuden arvoa "ylihakkuilla". Tilan käyvän arvon on oltava hallintaoikeuden päättymishetkellä vähintään sama kuin hallintaoikeuden alkamishetkellä.
  • Hallintaoikeuden haltijalla on oikeus olla suostumatta kiinteistön myyntiin.

Elinikäinen hallintaoikeuden pidätys

Elinikäisessä hallintaoikeuden pidättämisessä kerrotaan metsätilan tuottoprosentti (5 %) lahjoittajan iän mukaisella kertoimella. Kertoimet ovat seuraavat:

​Lahjoittajan ikä, vuotta

​Kerroin

​Alle 44

​12

​45 - 52

​11

​53 - 58

​10

​59 - 63

​9

​64 - 68

​8

​69 - 72

​7

​73 - 76

​6

​77 - 81

​5

​82 - 86

​4

​87 - 91

​3

​92 ja yli

​2

 

Näin saadulla prosentilla alennetaan metsän käypää arvoa. Esimerkiksi 65-vuotiaan lahjoittajan metsätilan käypää arvoa alennetaan elinikäisen hallintaoikeuden pidätyksen vuoksi 40 prosentilla (8 x 5 % = 40 %)

Määräaikainen hallintaoikeuden pidätys

Määräaikaisessa hallintaoikeuden pidätyksessä kerrotaan metsätilan tuottoprosentti (5 %) diskonttauskertoimella, joka riippuu määräaikaisen hallintaoikeuden pidätyksen vuosimäärästä. Kerroin löytyy jokaiselle vuodelle.

Esimerkkejä diskonttauskertoimista:

​Hallintaoikeuden pidätyksen pituus, vuotta

​Diskonttauskerroin

​5

​3,99

​10

​6,71

​15

​8,56

​20

​9,82

 

Määräaikaisen hallintaoikeuden pidättämisen diskonttauskerroin ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin saman henkilön elinikäisen hallintaoikeuden pidättämisen kerroin. Mikäli metsätilan omistajanvaihdoksessa päädytään hallintaoikeuden pidättämiseen, tulisi pidätyksessä olla motiivina muitakin asioita kuin pelkkä verojen alentaminen, koska hallintaoikeuden pidättämisestä seuraa myös haittoja seuraavissa tilanteissa:

  • Metsänomistaja ei voi vähentää omia metsätalouden kulujaan verotuksessa (esim. matkakulut), koska metsäveroilmoituksessa vähennetään vain hallintaoikeuden haltijan metsätalouden kulut. Metsänomistajalla ei ole myöskään hankintatyön verovapautta, jos hallintaoikeus on pidätetty.
  • Hallintaoikeuden haltija ei voi käyttää metsävähennystä sen metsätilan osalta, jolla toisella henkilöllä on omistusoikeus. Metsänomistajakaan ei voi käyttää metsävähennystä ennen kuin metsän hallintaoikeus on siirtynyt hänelle.
  • Jos hallintaoikeuden haltija menettää oikeustoimikelpoisuutensa esimerkiksi sairauden takia, joudutaan hakkuiden ja metsänhoitotöiden toteuttamiseen hakemaan maistraatin lupa.
  • Hallintaoikeuden pidättäminen passivoi uutta omistajaa

Elinikäisestä hallintaoikeudesta voidaan myös luopua lahjoittamalla tai myymällä hallintaoikeus metsän omistajalle. Tällöin kyseessä on irtaimen omaisuuden lahjoitus tai kauppa. Lahjoitetun hallintaoikeuden arvo määritetään metsäomaisuuden käyvän arvon ja elinikäisen hallintaoikeuden pidättämiseen liittyvien kertoimien avulla.

.