Siirry pääsisältöön

Säästetään riistatiheikköjä

Riistatiheiköt ovat metsänkäsittelyssä säästettäviä ryhmiä, joiden koko voi vaihdella muutaman puun ryhmästä reiluun aariin. 

Riistatiheikköön jätetään vaihtelevan kokoista ja monilajista puustoa. Kuusi on tiheikön tärkein puulaji. 

Riistatiheikköjä jätetään, jotta kasvava metsä säilyisi sopivana eläimille, erityisesti linnuille. Riistatiheikköjen ansiosta eläimet voivat löytää metsässä sekä ravinnon että suojaa. 

Kuusi on riistatiheikön tärkein puu, koska se tarjoaa parhaiten suojaa. Puulajiston monipuolisuus lisää tiheikön arvoa riistan ja muun monimuotoisuuden näkökulmasta. 

Taimikon varhaisperkaus ja taimikon harvennus 

 • Puustoltaan sopivia kohtia riistatiheikölle löytyy yleensä esimerkiksi kosteista painanteista ja läheltä kuvion reunaa. Hehtaarille sopii 4-5 riistatiheikköä, jotka jätetään raivaamatta. 
 • Riistatiheiköt pienentävät taimikonhoidon kustannuksia tiheiköiksi jätettävän pinta-alan suhteessa. 
 • Mikäli riistatiheikköjä jätetään puunkorjuun kannalta vaikeisiin kohtiin tai puustoa heikommin kasvaville paikoille, jäävät tuotonmenetykset vähäisiksi. 
 • Riistatiheiköt eivät vaikuta taimikonhoidon kemera-tukikelpoisuuteen, jos niitä on alle 10 prosenttia kokonaisalasta.

Kasvatushakkuut 

 • Hehtaarille sopii 4-5 riistatiheikköä, jotka jätetään ennakkoon raivaamatta sekä harventamatta hakkuussa. Ennakkoraivauksessa tämä tarkoittaa suurin piirtein yhtä tiheikköä jokaista raivaussahan tankillista kohden. 
 • Riistatiheiköt pienentävät ennakkoraivauksen kustannuksia tiheiköiksi jätettävän pinta-alan suhteessa. Jos tiheiköiden keskikoko on 0,5 aaria, niin 4 riistatiheikköä kattaa 2 prosenttia hehtaarin pinta-alasta. Vastaavalla pinta-alalla tukkipuun saanti jää muuta aluetta heikommaksi. 
 • Riistatiheiköissä kasvanut korjuukelpoinen puusto voidaan hyödyntää myöhemmissä hakkuissa normaaliin tapaan. 
 • Mikäli riistatiheikköjä jätetään puunkorjuun kannalta vaikeisiin kohtiin tai puustoa heikommin kasvaville paikoille, jäävät tuotonmenetykset vähäisiksi. 

Uudistushakkuut 

 • Hehtaarille sopii 4-5 alikasvostiheikköä, jotka jätetään raivaamatta ja uudistamatta. Hakkuussa tiheikköjen alueelta korjataan järeä puusto, ellei kyseessä ole säästöpuuryhmä. 
 • Riistatiheiköt pienentävät metsänuudistamisen kustannuksia tiheiköiksi jätettävän pinta-alan suhteessa. 
 • Mikäli riistatiheikköjä jätetään metsänuudistamisen kannalta vaikeisiin kohtiin tai puustoa heikommin kasvaville paikoille, jäävät tuotonmenetykset vähäisiksi.