Siirry pääsisältöön

Tuki nuoren metsän hoitoon

Palvelu

Tuki nuoren metsän hoitoon on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen.

Nuoren metsän hoito tarkoittaa varttuneen taimikon hoitoa tai nuoren metsän kunnostusta. Lisäksi tukea voidaan myöntää työn yhteydessä kaadetun pienpuun keräämiseen. Pienpuu on pienirunkoista puuta, joka hyödynnetään pääasiassa energiantuotannossa.

Tukea on haettava kirjallisesti ennen toimenpiteen aloittamista. Työn voi aloittaa sen jälkeen, kun hakemus on saapunut perille Metsäkeskukseen. Työn valmistumisesta on tehtävä toteutusilmoitus.

Rahoitusta voidaan myöntää ja se voidaan maksaa vain sellaisille hakijoille ja kohteille, jotka täyttävät rahoitusehdot.

Nuoren metsän hoidon tuki on 230 euroa hehtaarilta. Jos nuoren metsän hoidon yhteydessä kerätään pienpuuta, on tuki 430 euroa hehtaarilta ennen 1.6.2022 saapuneisiin rahoitushakemuksiin ja 450 euroa hehtaarilta 1.6.2022 lähtien saapuneisiin rahoitushakemuksiin.

Tuki nuoren metsän hoitoon on yksi Kemera-tuen työlajeista. Kemera-varoja on vuosittain jaossa rajallinen määrä. Kemera-tuet myöntää Metsäkeskus. Kemera-tuki on veronalaista tuloa.

Tukea voidaan myöntää, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Tuen saaja on yksityinen maanomistaja.
 • Tukea on haettava kerralla vähintään 2 hehtaarille. Hakemus voi sisältää eri omistajien eri puolilla maata olevia kuvioita. Toteutetun työn pinta-ala voi olla pienempi kuin se, jolle tuki on myönnetty. Toteutetun työmäärän on kuitenkin oltava vähintään 2 ha.
 • Yksittäisen kuvion koko vähintään 0,5 ha.
 • Kasvatuskelpoisen puuston pituus työn jälkeen yli 3 metriä.
 • Kasvatuskelpoisen puuston pohjapinta-alalla painotettu keskiläpimitta ennen työn aloittamista ja työn jälkeen on enintään 16 cm rinnan korkeudelta mitattuna. Kasvatuskelpoisella puustolla tarkoitetaan pääpuulajina kasvatettavaa puustoa.
 • 1.6.2022 lähtien saapuneet rahoitushakemukset: Poistuma on vähintään 1000 runkoa/ha, pohjoisessa Suomessa vähintään 800 runkoa/ha. Poistumaan lasketaan mukaan kannot, joiden läpimitta on vähintään 3 cm.
 • 20.4.2017–31.5.2022 saapuneet rahoitushakemukset: Poistuma on vähintään 1500 runkoa/ha, pohjoisessa Suomessa vähintään 1000 runkoa/ha. Poistumaan lasketaan mukaan kannot, joiden läpimitta on vähintään 2 cm.
 • Poistumaan laskettavien runkojen pituuden on pitänyt olla vähintään puolet vallitsevan jakson keskipituudesta.
 • Toimenpiteen jälkeen kasvatettavan puuston määrän tulee olla enintään 3 000 runkoa hehtaaria kohden. Sallittu enimmäisrunkoluku pienenee puuston pituuden kasvaessa. Jos kohde on aukkoinen tai epätasainen, tuki myönnetään työn tehoalan mukaisena. Perkaamattomat riistatiheiköt luetaan tehoalaan silloin, kun niiden yhteinen pinta-ala on alle 10 % kuvion pinta-alasta.

Hoitotyö on toteutettava metsäalan hyvän ammattikäytännön mukaisesti. Hoitokohteelle ei saa jäädä välitöntä hoidon tarvetta. Metsäkeskus on laatinut runkolukutaulukoita, joista voit tarkistaa hyvän ammattikäytännön mukaiset raja-arvot ja kuinka monta runkoa saa olla hehtaarilla tehdyn työn jälkeen.

Jos haet tukea myös pienpuun keruuseen, on pienpuuta kerättävä kuviokohtaisesti ja pääosin tasaisesti kuvion sisällä.

 • eteläisessä ja keskisessä Suomessa vähintään 35 kiintokuutiometriä/ha
 • pohjoisessa Suomessa vähintään 25 kiintokuutiometriä/ha.

Kerätyn pienpuun määrän tulee perustua puutavaran mittauksesta annetun lain (414/2013) mukaiseen mittausasiakirjaan.

Et voi saada tukea, jos samalla kohteella on tuettu kemera-tuella metsänuudistamista tai nuoren metsän hoitoa 10 vuoden sisällä tai taimikon varhaishoitoa seitsemän vuoden sisällä.

Tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien metsänhoidon tukemiseen.

Hae tukea nuoren metsän hoitoon toimittamalla hakemus Metsäkeskukseen ennen töiden aloitusta. Metsäkeskus tekee hakemukseen rahoituspäätöksen. Metsäkeskuksen rahoituspäätöstä ei tarvitse odottaa ennen töiden aloittamista.

Suosittelemme, että täytät hakemuksen Metsään.fi-palvelussa.

Voit myös tulostaa lomakkeen Metsäkeskuksen verkkopalvelusta ja toimittaa sen Metsäkeskukseen. Toimita hakemus turvasähköpostilla tai Metsäkeskuksen Lahden toimistoon. Lähettäjän vastuulla on se, että hakemus saapuu perille Metsäkeskukseen.

Tee toteutusilmoitus toimenpiteen jälkeen

Tee töiden valmistumisesta toteutusilmoitus Metsäkeskukselle määräajassa. Määräaika löytyy rahoituspäätöksestä.

Toimita toteutusilmoitus Metsäkeskukseen samalla tavalla kuin rahoitushakemus. Lähettäjän vastuulla on se, että toteutusilmoitus saapuu perille Metsäkeskukseen.

Metsäkeskus myöntää lopullisen tuen toteutusilmoituksen perusteella.


Asioi palvelussa

Verkkoasiointi

Metsään.fi on metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden yhteinen asiointipalvelu.

Metsänomistaja näkee palvelussa oman metsänsä perustiedot ja esimerkiksi ehdotukset metsän hoito- ja uudistamistöistä. Tehdyt hoitotyöt tai hakkuut voi ilmoittaa tehdyksi Metsään.fi-palvelussa.

Palvelussa voi tehdä Kemera-rahoitushakemuksen ja -toteutusilmoituksen taimikon varhais- ja nuoren metsän hoitotöistä tai tehdä ilmoituksen hirvieläinvahingosta. Palvelussa voi myös tehdä metsänkäyttöilmoituksen tai tehdä puukaupan tarjouspyynnön Kuutio-palveluun. Metsänomistaja voi halutessaan jakaa tietoja myös valitsemilleen metsäalan toimijoille.

Metsänomistaja ja toimija kirjautuvat palveluun omilla verkkopankkitunnuksillaan, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Toimija tarvitsee lisäksi valtuuden asioida edustamansa organisaation puolesta. Metsäkeskuksen verkkopalvelusta voit lukea lisää Metsään.fi-palvelun hyödyistä ja käyttämisestä.

Metsätiedon julkaisua säätelee laki Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä (metsätietolaki). Palvelun käyttö on maksutonta.

Siirry verkkoasiointiin

Yhteystiedot

Metsäkeskuksen asiakastuki
Puhelun hinta on oman operaattorisopimuksesi mukainen.

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden

Turvapostin välityksellä lähetät metsätalouden tukihakemuksia, hirvieläinvahinkojen vahinkoilmoituksia ja liitteitä tietoturvallisesti Metsäkeskukseen.

Metsätalouden tukiin liittyvät hakemukset ja liitetiedostot sisältävät henkilötietoja tai pankkitilitietoja, jotka on tarpeen suojata. Turvaposti on tietoturvallinen tapa lähettää sähköpostia.

Näin lähetät turvapostia
1. Avaa turvapostin lähetyslomake kohdasta Siirry verkkoasiointiin.
2. Kirjoita oma sähköpostiosoitteesi kohtaan Lähettäjän sähköpostiosoite.
3. Syötä otsikko ja kirjoita viestisi kohtaan Viesti.
4. Jos haluat lähettää liitetiedostoja, valitse Liitteet.
5. Valitse "Lähetä kopio Turvapostista omaan sähköpostiini", jos haluat itsellesi kopion lähettämästäsi viestistä.
6. Paina lähetä. Viestisi ei kuitenkaan vielä lähde vastaanottajalle. Vahvista vielä lähetys kohdan 7 ohjeen mukaisesti.
7. Avaa oma sähköpostisi ja viimeistele turvapostin lähetys. Sähköpostiisi on saapunut viesti. Avaa se ja paina linkistä. Vasta nyt viestisi lähtee vastaanottajalle. Jos viestiä ei löydy sähköpostisi saapuneet-kansiosta, tarkista myös roskapostikansio. Jos et vahvista lähetystä oman sähköpostisi kautta, viestiäsi ei toimiteta vastaanottajalle.

Siirry verkkoasiointiin

Yhteystiedot

Metsäkeskuksen asiakastuki
Paikallisverkkomaksu tai matkapuhelumaksu, tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden

Lomakkeet

Tällä rahoitushakemuksella voit hakea Kemera-tukea taimikon varhaishoitoon tai nuoren metsän hoitoon.

Suosittelemme, että teet hakemuksen Metsään.fi-palvelussa. Hakemus on oltava perillä Metsäkeskuksessa ennen töiden aloittamista. Rahoituspäätöstä ei tarvitse odottaa ennen töiden aloittamista.

Lomakkeen toimitustiedot

Suomen metsäkeskus
Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla tai lähetä se paperisena Lahden toimistoon.
Päivitetty

Tällä lomakkeella voit tehdä toteutusilmoituksen taimikon varhaishoitoon tai nuoren metsän hoitoon (Kemera-tuki).

Tehdyistä taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon töistä ilmoitetaan Metsäkeskukseen toteutusilmoituksella. Toteutusilmoituksen perusteella Metsäkeskus maksaa aiemmassa vaiheessa hakemasi tuen.

Toimita hakemus Metsäkeskukseen ennen työn aloittamista. Voit aloittaa työn heti hakemuksen jättämisen jälkeen. Suosittelemme, että teet hakemuksen Metsään.fi-palvelussa.

Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla tai paperisena Lahden toimistoon.

Lomakkeen toimitustiedot

Suomen metsäkeskus
Toimita toteutusilmoitus Metsäkeskukseen turvapostilla tai lähetä se paperisena Lahden toimistoon.
Päivitetty

Puhelinasiointi

Metsäkeskuksen asiakastuki palvelee metsänomistajia ja metsäalan toimijoita.

Yhteystiedot

Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelinmaksun (mpm). Tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Maanantai: 08:00 - 18:00
Tiistai: 08:00 - 18:00
Keskiviikko: 08:00 - 16:00
Torstai: 08:00 - 16:00
Perjantai: 08:00 - 16:00

Linkit

Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen. Verkkosivulla esitellään tuettavat työlajit ja annetaan lisätietoja tuesta.

Siirry verkkosivulle

Kemera-tuella toteutettavien metsänhoitotöiden on oltava taloudellisesti ja metsien biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tarkoituksenmukaisia. Tutustu ennen töiden toteuttamista runkolukutaulukoihin. Runkolukutaulukoista näet, kuinka monta puunrunkoa saa olla hehtaarilla tehdyn työn jälkeen.

Työt tulee tehdä metsäalan hyvän ammattikäytännön mukaisesti niin, että noudatetaan muun muassa hyvän metsänhoidon suosituksia. Kun työ on tehty, puustolla pitää olla mahdollisuus kasvaa ja kohteella ei saa olla välitöntä hoitotarvetta.

Metsäkeskuksen laatimat runkolukutaulukot perustuvat metsänhoitosuosituksiin ja metsäalan toimijoiden omiin ohjeistuksiin. Tehdyn työn tulee olla taulukoiden runkolukumäärien mukainen, jotta se on Kemera-tukikelpoinen. Riukuuntuneille kohteille on taulukoissa omat runkoluvut. Riukuuntuneiden puiden runkolukuja voidaan käyttää silloin, jos puusto on ennen työn aloittamista erittäin tiheä ja puustossa on merkkejä riukuuntumisesta tai elävän latvuksen supistumisesta.

Siirry verkkosivulle

Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien metsänhoidon tukemiseen.

Siirry verkkosivulle
Päivitetty