Skip to main content
Palvelu

Tuki nuoren metsän hoitoon

Tuki nuoren metsän hoitoon on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen.

Nuoren metsän hoito tarkoittaa varttuneen taimikon hoitoa tai nuoren metsän kunnostusta. Lisäksi tukea voidaan myöntää työn yhteydessä kaadetun pienpuun keräämiseen. Pienpuu on pienirunkoista puuta, joka hyödynnetään pääasiassa energiantuotannossa.

Tukea on haettava kirjallisesti ennen toimenpiteen aloittamista. Työn voi aloittaa heti hakemuksen jättämisen jälkeen. Työn valmistumisesta on tehtävä toteutusilmoitus.

Rahoitusta myönnetään vain niille hakemuksille, jotka täyttävät rahoitusehdot.

Nuoren metsän hoidon tuki on 230 euroa hehtaarilta. Jos nuoren metsän hoidon yhteydessä kerätään pienpuuta, on tuki 430 euroa hehtaarilta.

Tuki nuoren metsän hoitoon on yksi Kemera-tuen työlajeista. Kemera-varoja on vuosittain jaossa rajallinen määrä. Kemera-tuet myöntää Metsäkeskus. Kemera-tuki on veronalaista tuloa.

Tukea voidaan myöntää, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Tuen saaja on yksityinen maanomistaja.
 • Hakemuksessa on kerralla haettava tukea vähintään 2 hehtaarille. Hakemus voi sisältää eri omistajien eri puolilla maata olevia kuvioita.
 • Yksittäisen kuvion koko vähintään 0,5 ha.
 • Kasvatuskelpoisen puuston pituus työn jälkeen yli 3 metriä.
 • Kasvatuskelpoisen puuston pohjapinta-alalla painotettu keskiläpimitta ennen työn aloittamista ja työn jälkeen on enintään 16 cm rinnan korkeudelta mitattuna. Kasvatuskelpoisella puustolla tarkoitetaan pääpuulajina kasvatettavaa puustoa.
 • Poistuma on vähintään 1500 runkoa/ha, pohjoisessa Suomessa vähintään 1 000 runkoa/ha. Poistumaan lasketaan mukaan kannot, joiden läpimitta on vähintään 2 cm. Lisäksi poistumaan laskettavien runkojen pituuden on pitänyt olla vähintään puolet vallitsevan jakson keskipituudesta.

Hoitotyö on toteutettava metsäalan hyvän ammattikäytännön mukaisesti. Hoitokohteelle ei saa jäädä välitöntä hoidon tarvetta. Metsäkeskus on laatinut runkolukutaulukoita, joista voit tarkistaa hyvän ammattikäytännön mukaiset raja-arvot. Katso taulukoista, kuinka monta runkoa saa olla hehtaarilla tehdyn työn jälkeen.

Jos haet tukea myös pienpuun keruuseen, on pienpuuta kerättävä kuviokohtaisesti

 • eteläisessä ja keskisessä Suomessa vähintään 35 kiintokuutiometriä/ hehtaari
 • pohjoisessa Suomessa vähintään 25 kiintokuutiometriä/hehtaari.

Kerätyn pienpuun määrän tulee perustua puutavaran mittauksesta annetun lain (414/2013) mukaiseen mittausasiakirjaan.

Hoito- ja kunnossapitovelvoite on 10 vuotta. Et voi saada tukea, jos samalla kohteella on tuettu metsänuudistamista tai nuoren metsän hoitoa Kemera-rahoituksella viimeisen 10 vuoden sisällä.

Tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien metsänhoidon tukemiseen. Yksityisellä maanomistajalla tarkoitetaan:

 • luonnollista henkilöä
 • maanvuokraoikeuden, testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden, lesken hallintaoikeuden, eläkeoikeuden tai muun vastaavan oikeuden haltijaa, jos haltija on luonnollinen henkilö
 • yhteisöä, yhteenliittymää ja kuolinpesää, jonka yhtiömiehenä, jäsenenä tai osakkaana on vain luonnollisia henkilöitä ja jossa yhteisön ja yhteenliittymän pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
 • säätiötä, jonka toiminnasta pääosan muodostaa maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
 • yhteismetsän osakaskuntaa ja yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskuntaa, jonka osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa.

Hae tukea nuoren metsän hoitoon toimittamalla hakemus Metsäkeskukseen ennen töiden aloitusta. Metsäkeskus tekee hakemukseen rahoituspäätöksen. Työt voi aloittaa välittömästi hakemuksen jättämisen jälkeen. Metsäkeskuksen rahoituspäätöstä ei tarvitse odottaa.

Suosittelemme, että täytät hakemuksen Metsään.fi-palvelussa.

Voit myös tulostaa lomakkeen Metsäkeskuksen verkkopalvelusta ja toimittaa sen Metsäkeskukseen. Toimita hakemus turvasähköpostilla tai Metsäkeskuksen Lahden toimistoon. Lähettäjän vastuulla on se, että hakemus saapuu perille Metsäkeskukseen.

Tee toteutusilmoitus toimenpiteen jälkeen

Tee töiden valmistumisesta toteutusilmoitus Metsäkeskukselle määräajassa. Määräaika löytyy rahoituspäätöksestä.

Toimita toteutusilmoitus Metsäkeskukseen samalla tavalla kuin rahoitushakemus. Lähettäjän vastuulla on se, että toteutusilmoitus saapuu perille Metsäkeskukseen.

Metsäkeskus myöntää lopullisen tuen toteutusilmoituksen perusteella.


Asioi palvelussa

Verkkoasiointi

Metsään.fi on metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden yhteinen asiointipalvelu.

Metsänomistaja näkee palvelussa oman metsänsä perustiedot ja esimerkiksi ehdotukset metsän hoito- ja uudistamistöistä. Tehdyt hoitotyöt tai hakkuut voi ilmoittaa tehdyksi Metsään.fi-palvelussa.

Palvelussa voi tehdä Kemera-rahoitushakemuksen ja -toteutusilmoituksen taimikon varhais- ja nuoren metsän hoitotöistä tai tehdä ilmoituksen hirvieläinvahingosta. Palvelussa voi myös tehdä metsänkäyttöilmoituksen tai tehdä puukaupan tarjouspyynnön Kuutio-palveluun. Metsänomistaja voi halutessaan jakaa tietoja myös valitsemilleen metsäalan toimijoille.

Metsänomistaja ja toimija kirjautuvat palveluun omilla verkkopankkitunnuksillaan, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Toimija tarvitsee lisäksi valtuuden asioida edustamansa organisaation puolesta. Metsäkeskuksen verkkopalvelusta voit lukea lisää Metsään.fi-palvelun hyödyistä ja käyttämisestä.

Metsätiedon julkaisua säätelee laki Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä (metsätietolaki). Palvelun käyttö on maksutonta.

Siirry verkkoasiointiin

Yhteystiedot

Metsäkeskuksen asiakastuki
Puhelun hinta on oman operaattorisopimuksesi mukainen.

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden

Turvapostin välityksellä lähetät metsätalouden tukihakemuksia, hirvieläinvahinkojen vahinkoilmoituksia ja liitteitä tietoturvallisesti Metsäkeskukseen.

Metsätalouden tukiin liittyvät hakemukset ja liitetiedostot sisältävät henkilötietoja tai pankkitilitietoja, jotka on tarpeen suojata. Turvaposti on tietoturvallinen tapa lähettää sähköpostia.

Näin lähetät turvapostia
1. Avaa turvapostin lähetyslomake kohdasta Siirry verkkoasiointiin.
2. Kirjoita oma sähköpostiosoitteesi kohtaan Lähettäjän sähköpostiosoite.
3. Syötä otsikko ja kirjoita viestisi kohtaan Viesti.
4. Jos haluat lähettää liitetiedostoja, valitse Liitteet.
5. Valitse "Lähetä kopio Turvapostista omaan sähköpostiini", jos haluat itsellesi kopion lähettämästäsi viestistä.
6. Paina lähetä. Viestisi ei kuitenkaan vielä lähde vastaanottajalle. Vahvista vielä lähetys kohdan 7 ohjeen mukaisesti.
7. Avaa oma sähköpostisi ja viimeistele turvapostin lähetys. Sähköpostiisi on saapunut viesti. Avaa se ja paina linkistä. Vasta nyt viestisi lähtee vastaanottajalle. Jos viestiä ei löydy sähköpostisi saapuneet-kansiosta, tarkista myös roskapostikansio. Jos et vahvista lähetystä oman sähköpostisi kautta, viestiäsi ei toimiteta vastaanottajalle.

Siirry verkkoasiointiin

Yhteystiedot

Metsäkeskuksen asiakastuki
Paikallisverkkomaksu tai matkapuhelumaksu, tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden

Lomakkeet

Tällä rahoitushakemuksella voit hakea Kemera-tukea taimikon varhaishoitoon tai nuoren metsän hoitoon.

Suosittelemme, että teet hakemuksen Metsään.fi-palvelussa. Toimita hakemus Metsäkeskukseen ennen työn aloittamista. Voit aloittaa työn heti hakemuksen jättämisen jälkeen.

Lomakkeen toimitustiedot

Suomen metsäkeskus
Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla tai lähetä se paperisena Lahden toimistoon.
Päivitetty

Tällä lomakkeella voit tehdä toteutusilmoituksen taimikon varhaishoitoon tai nuoren metsän hoitoon (Kemera-tuki).

Tehdyistä taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon töistä ilmoitetaan Metsäkeskukseen toteutusilmoituksella. Toteutusilmoituksen perusteella Metsäkeskus maksaa aiemmassa vaiheessa hakemasi tuen.

Toimita hakemus Metsäkeskukseen ennen työn aloittamista. Voit aloittaa työn heti hakemuksen jättämisen jälkeen. Suosittelemme, että teet hakemuksen Metsään.fi-palvelussa.

Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla tai paperisena Lahden toimistoon.

Lomakkeen toimitustiedot

Suomen metsäkeskus
Toimita toteutusilmoitus Metsäkeskukseen turvapostilla tai lähetä se paperisena Lahden toimistoon.
Päivitetty

Puhelinasiointi

Metsäkeskuksen asiakastuki palvelee metsänomistajia ja metsäalan toimijoita.

Yhteystiedot

Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelinmaksun (mpm). Tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Maanantai: 08:00 - 18:00
Tiistai: 08:00 - 18:00
Keskiviikko: 08:00 - 16:00
Torstai: 08:00 - 16:00
Perjantai: 08:00 - 16:00

Linkit

Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen. Verkkosivulla esitellään tuettavat työlajit ja annetaan lisätietoja tuesta.

Siirry verkkosivulle

Kemera-tuella toteutettavien metsänhoitotöiden on oltava taloudellisesti ja metsien biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tarkoituksenmukaisia. Tutustu ennen töiden toteuttamista runkolukutaulukoihin. Runkolukutaulukoista näet, kuinka monta puunrunkoa saa olla hehtaarilla tehdyn työn jälkeen.

Työt tulee tehdä metsäalan hyvän ammattikäytännön mukaisesti niin, että noudatetaan muun muassa hyvän metsänhoidon suosituksia. Kun työ on tehty, puustolla pitää olla mahdollisuus kasvaa ja kohteella ei saa olla välitöntä hoitotarvetta.

Metsäkeskuksen laatimat runkolukutaulukot perustuvat metsänhoitosuosituksiin ja metsäalan toimijoiden omiin ohjeistuksiin. Tehdyn työn tulee olla taulukoiden runkolukumäärien mukainen, jotta se on Kemera-tukikelpoinen. Riukuuntuneille kohteille on taulukoissa omat runkoluvut. Riukuuntuneiden puiden runkolukuja voidaan käyttää silloin, jos puusto on ennen työn aloittamista erittäin tiheä ja puustossa on merkkejä riukuuntumisesta tai elävän latvuksen supistumisesta.

Siirry verkkosivulle
Päivitetty