Siirry pääsisältöön

Tuki metsän terveyslannoitukseen

Palvelu

Metsän terveyslannoitus tarkoittaa suometsien tuhkalannoitusta sekä lannoitusta kohteella, jonka maaperässä esiintyy boorinpuutosta. Tuki metsän terveyslannoitukseen on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen. Tukea myönnetään ainoastaan metsien terveyslannoitukseen, ei kasvatuslannoitukseen.

Metsän terveyslannoituksen tuki on 30 prosenttia kokonaiskustannuksista, joihin voivat sisältyä suunnittelu-, työ- ja tarvikekustannukset sekä ravinneanalyysi.

Lannoituksen yhteydessä on kiinnitettävä erityisesti huomiota toimenpiteiden vesistö- ja ympäristövaikutuksiin sekä mahdollisten haittojen vähentämiseen. Tukea ei voida myöntää tuhkalannoitukselle, jos kohde sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella (I-luokka) tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella (II-luokka). Myöskään boorilannoitus ei ole sallittua I-luokan pohjavesialueilla.

Toimenpiteet voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt hakemuksen ja toteuttamissuunnitelman. Tukea myönnetään hakemuksille, jotka täyttävät rahoitusehdot.

Tuki metsän terveyslannoitukseen on yksi Kemera-tuen työlajeista. Kemera-varoja on vuosittain jaossa rajallinen määrä. Kemera-tuet myöntää Metsäkeskus. Kemera-tuki on verollista tuloa.

Tukea metsän terveyslannoituksen voidaan myöntää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Puuston kehitys on hyvästä metsänhoidosta huolimatta taantuvaa maaperän ravinne-epätasapainon vuoksi, mutta kehitys voidaan saada elpymään lannoittamalla.
 • Lannoituksen tarve ja lannoitevalmisteen käyttö on määritelty kuvaamalla puuston oireet, kasvupaikan määrittelyllä (suometsät) tai ravinneanalyysillä.
 • Lannoituksessa käytettävä lannoitevalmiste soveltuu ravinteiden epätasapainon korjaamiseen.
 • Hakemuksessa on kerralla haettu tukea vähintään kahdelle hehtaarille. Hakemus voi sisältää eri omistajien eri puolilla maata olevia kuvioita.
 • Kuvioiden koko on vähintään 0,5 hehtaaria.
 • Turvemaan kohde vastaa ravinnetasoltaan vähintään puolukkaturvekangasta.
 • Taimikoissa ehtona on lisäksi, että taimikon varhaishoito on tehty tarkoituksenmukaisella tavalla ja että taimikon keskipituus on vähintään 0,7 metriä.

Tukea ei myönnetä terveyslannoitukseen silloin, kun maaperä on vettä läpäisemätöntä savikkoa. Uudistuskypsille metsille ei voida myöntää tukea.

Kun maanomistaja toteuttaa hankkeen omana työnä itse, tuki voidaan myöntää vain lannoitekustannuksiin. Tukea ei voida myöntää maanomistajan omana työnä tekemään suunnittelutyöhön eikä lannoitteen levitystyöhön. Kun toimija hakee tukea maanomistajan valtuuttamana, tuki voidaan myöntää tarvikekustannusten lisäksi myös suunnittelu- ja työkustannuksiin.

Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen. Yksityinen maanomistaja voi olla

 • luonnollinen henkilö (tämä on yleisin Kemera-tuen saajien metsänomistusmuoto)
 • maanvuokraoikeuden, testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden, lesken hallintaoikeuden, eläkeoikeuden tai muun vastaavan oikeuden haltija, jos haltija on luonnollinen henkilö
 • yhteisö, yhteenliittymä ja kuolinpesä, jonka yhtiömiehenä, jäsenenä tai osakkaana on vain luonnollisia henkilöitä ja jossa yhteisön ja yhteenliittymän pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
 • säätiö, jonka toiminnasta pääosan muodostaa maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
 • yhteismetsän osakaskunta ja yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskunta, jonka osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa.

Jos samalle kohteelle on myönnetty aiemmin tukea terveyslannoitukseen, voit saada tukea uudelleen, kun tuen loppuun maksamisesta on kulunut vähintään 20 vuotta.

Hae tukea metsän terveyslannoitukseen ennen töiden aloitusta. Metsän terveyslannoituksen voi aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt hakemuksen ja toteuttamissuunnitelman.

Tulosta rahoitushakemus Metsäkeskuksen verkkopalvelusta. Toimita hakemus Metsäkeskukseen turvapostilla. Voit myös lähettää hakemuksen Metsäkeskuksen Lahden toimistoon.

Tee toteutusilmoitus toimenpiteen jälkeen

Toimenpiteen toteuttamisesta on tehtävä toteutusilmoitus. Toimita toteutusilmoitus Metsäkeskukseen määräajassa, jonka näet rahoituspäätöksestä.

Ennen lomakkeiden täyttämistä lue täyttöohjeet.


Asioi palvelussa

Verkkoasiointi

Turvapostin välityksellä lähetät metsätalouden tukihakemuksia, hirvieläinvahinkojen vahinkoilmoituksia ja liitteitä tietoturvallisesti Metsäkeskukseen.

Metsätalouden tukiin liittyvät hakemukset ja liitetiedostot sisältävät henkilötietoja tai pankkitilitietoja, jotka on tarpeen suojata. Turvaposti on tietoturvallinen tapa lähettää sähköpostia.

Näin lähetät turvapostia
1. Avaa turvapostin lähetyslomake kohdasta Siirry verkkoasiointiin.
2. Kirjoita oma sähköpostiosoitteesi kohtaan Lähettäjän sähköpostiosoite.
3. Syötä otsikko ja kirjoita viestisi kohtaan Viesti.
4. Jos haluat lähettää liitetiedostoja, valitse Liitteet.
5. Valitse "Lähetä kopio Turvapostista omaan sähköpostiini", jos haluat itsellesi kopion lähettämästäsi viestistä.
6. Paina lähetä. Viestisi ei kuitenkaan vielä lähde vastaanottajalle. Vahvista vielä lähetys kohdan 7 ohjeen mukaisesti.
7. Avaa oma sähköpostisi ja viimeistele turvapostin lähetys. Sähköpostiisi on saapunut viesti. Avaa se ja paina linkistä. Vasta nyt viestisi lähtee vastaanottajalle. Jos viestiä ei löydy sähköpostisi saapuneet-kansiosta, tarkista myös roskapostikansio. Jos et vahvista lähetystä oman sähköpostisi kautta, viestiäsi ei toimiteta vastaanottajalle.

Siirry verkkoasiointiin

Yhteystiedot

Metsäkeskuksen asiakastuki
Paikallisverkkomaksu tai matkapuhelumaksu, tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden

Lomakkeet

Tällä lomakkeella voit tehdä toteutusilmoituksen Metsäkeskukseen.

Metsän terveyslannoitus tarkoittaa suometsien tuhkalannoitusta sekä lannoitusta kohteella, jonka maaperässä esiintyy boorinpuutosta. Tuki metsän terveyslannoitukseen on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen. Tukea myönnetään ainoastaan metsien terveyslannoitukseen, ei kasvatuslannoitukseen.

Lomakkeen toimitustiedot

Lähetä lomake Metsäkeskukseen turvapostilla tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty

Tällä lomakkeella voit hakea tukea metsän terveyslannoitukseen.

Metsän terveyslannoitus tarkoittaa suometsien tuhkalannoitusta sekä lannoitusta kohteella, jonka maaperässä esiintyy boorinpuutosta.

Tuki metsän terveyslannoitukseen on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen. Tukea myönnetään ainoastaan metsien terveyslannoitukseen, ei kasvatuslannoitukseen.

Lomakkeen toimitustiedot

Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty

Valtakirjalla voit valtuuttaa jonkun muun henkilön edustamaan itseäsi Kemera-rahoitetussa hankkeessa.

Lomakkeen toimitustiedot

Suomen metsäkeskus
Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla "Metsätalouden tuet ja hirvieläinvahinkojen ilmoitukset" tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty

Puhelinasiointi

Metsäkeskuksen asiakastuki palvelee metsänomistajia ja metsäalan toimijoita.

Yhteystiedot

Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelinmaksun (mpm). Tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Maanantai: 08:00 - 18:00
Tiistai: 08:00 - 18:00
Keskiviikko: 08:00 - 16:00
Torstai: 08:00 - 16:00
Perjantai: 08:00 - 16:00

Linkit

Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen. Verkkosivulla esitellään tuettavat työlajit ja annetaan lisätietoja tuesta.

Siirry verkkosivulle

Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien metsänhoidon tukemiseen.

Siirry verkkosivulle
Päivitetty