Siirry pääsisältöön

Metsien sertifiointi luomukeruualueiksi

Miksi metsä kannattaa liittää luomukeruualueeseen?

Metsien luonnontuotteita voi hyödyntää puuntuotannon rinnalla ja saada niistä lisätuloja. Luomusertifiointi tuo lisäarvoa kerättäville luonnontuotteille ja siten enemmän mahdollisuuksia metsätalouteen. Luomuluonnontuotteilla on jatkuva kasvava kysyntä niin Suomen kuin maailmanmarkkinoilla. Jotta luomulaatuista raaka-ainetta riittää markkinoille, tarvitaan lisää luomukeruualueita.   

Suomella on jo tällä hetkellä maailman suurin luomukeruualue, lähes 6,9 miljoonaa hehtaaria, mutta alue olisi mahdollista nelinkertaistaa, sillä lähes kaikki kotimaan metsätalousmaat kelpaavat luomuun.

Hyvä tietää

  • Metsiä voi edelleen hoitaa omien tavoitteiden mukaisesti 
  • Metsien luomusertifiointi ei vaikuta metsänhoitoon 
  • Tuottamalla luomuluonnontuotteita sinulla on mahdollisuus saada lisätuloja metsästäsi 
  • Luomuluonnontuotteiden tuottaminen monipuolistaa metsätaloutta

Luomusertifioinnin edellytykset

Luomu on valvottu laatujärjestelmä, jolla pystytään osoittamaan raaka-aineen tai luonnontuotteen alkuperä ja puhtaus. Luonnontuotteet ovat luomua, kun ne kerätään luomusertifioiduilta keruualueilta. Luomukeruualue on hyväksytysti luomusertifioitu (eli tarkastettu ja liitetty luomuvalvontaan). Luomukeruualueet ovat usein luonnonalueita, kuten metsiä ja soita, mutta voivat olla myös peltoja, pientareita ja luonnonlaitumia.  

Luomusertifioinnin edellytyksenä on, että alueella ei ole tehty kolmen edellisen vuoden aikana luomussa kiellettyjä toimenpiteitä. Metsätaloudessa niitä ovat yleensä metsänlannoitukset tai torjunta-aineiden käyttö, kuten esimerkiksi urea juurikäävän torjunnassa. Metsien luomusertifiointi ei vaikuta metsänhoitoon, vaan metsänomistaja voi tehdä luomussa kiellettyjä toimenpiteitä, mutta niistä on ilmoitettava luomuvalvontaan vuositarkastuksen yhteydessä, jolloin alueet poistetaan luomukeruualueesta kolmeksi vuodeksi. Osalle kielletyistä toimenpiteistä löytyy luomussa sallittu vastine, kuten esimerkiksi tietyt lannoitteet ja harmaaorvakkasieni juurikäävän torjuntaan. Lisäksi keruu ei saa vahingoittaa alueen luonnollisen elinympäristön vakautta eikä lajien pysyvyyttä keruualueella. Luomukeruuta ohjeistaa Ruokavirasto ja valvoo ely-keskus.

Keruuluomua ovat metsästä kerättävät luonnontuotteet, jotka ovat luomusertifioituja.

Lähivuosina luomukeruualueiden määrää pyritään kasvattamaan maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Metsäkeskuksen, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Arktiset Aromit ry:n yhteishankkeessa Luomua metsäluonnosta (LuMe, 2020–2023).

Mitä on luomukeruutuotanto?

Luomukeruutuotannolla tarkoitetaan luonnonvaraisten kasvien ja niiden osien keruuta luomuvalvontaan liitetyiltä ja hyväksytyiltä alueilta.  

Keruutuotteita on kahdenlaisia:  

  • Jokamiehenoikeudella kerättävät tuotteet: marjat, sienet ja ruohovartiset kasvit (esim. nokkonen ja maitohorsma) 
  • Ei jokamiehenoikeudella, eli maanomistajan luvalla kerättävät tuotteet: muun muassa mahla, kuusenkerkät, pihka, pakuri ja koivunlehdet

Kaikkea luomutuotantoa valvotaan, myös metsästä kerättäviä tuotteita eli keruuluomua. Valvonnalla varmistetaan, että kerättävät tuotteet täyttävät luomuehdot, eli keruualueella ei ole käytetty kiellettyjä toimenpiteitä.

Keruutuotannon ehdot löytyvät Ruokaviraston sivuilta.

Sanastoa

Luomukeruualue: luonnonmukaisen tuotannon valvontaan hyväksytty ja vaatimukset täyttävä luonnonalue. 

Luomukeruutuote: luomukeruualueelta kerätty, luontaisesti kasvava luonnonvarainen kasvi tai sen osa. Ei luonnonvaraisten eläinten metsästäminen tai kalastaminen. 

Luomukeruutuotanto: luonnonvaraisten kasvien ja niiden osien keruuta luomuvalvontaan liitetyiltä ja hyväksytyiltä alueilta. 

Selvittäjä: on juridinen henkilö, joka hoitaa yhden tai useamman maanomistajan puolesta luomuvalvontaan liittymiseen kuuluvat velvollisuudet luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön puolesta. 

Miten metsä voidaan liittää luomukeruualueeksi?

Suomessa metsänomistaja voi liittyä luomukeruualueisiin kahdella tavalla.  

  • selvittäjämalli 
  • perusmalli 

Jos metsänomistaja toimii vain poimijan roolissa ja/tai haluaa antaa metsänsä luomukeruukäyttöön, tällöin on hyvä valita luomukeruun selvittäjämalli. 

Voit tarjota metsiäsi osaksi luomukeruualuetta Metsään.fi-palvelun kautta.  

Jos metsänomistaja aikoo myydä suoraan luonnontuotteita luomuna, tällöin metsä kannattaa liittää luomukeruuseen perusmallilla. 

Luomussa kielletyt toimenpiteet

Luomukeruualueilla ei voida käyttää kaikkia lannoitteita tai torjunta-aineita. Esimerkiksi urea, taimien käsittelyt tukkimiehentäin torjunta-aineella, kemialliset lannoitteet, kemialliset heinän- ja vesakontorjunta-aineet ovat kiellettyjä.  

Metsäomistaja saa halutessaan käyttää kiellettyjä lannoitteita tai torjunta-aineita, mutta silloin hänen tulee muistaa ilmoittaa näistä joko selvittäjälle tai ely-keskukseen. Näin kyseiset kuviot otetaan pois luomukeruualueesta.  

Jos metsänomistaja haluaa käyttää luomussa sallittuja lannoitteita tai torjunta-aineita esimerkiksi kantokäsittelyssä harmaaorvakka on sallittu aine. Luomutuotantoon sopivia lannoitteita ovat puutuhka (ei rakeistettu), Yara Bortrack - ja Ecolan Silva BOREA -boorilannoite. 

Lisätietoja