Siirry pääsisältöön

Yksityistiet kuntoon Pohjois-Karjalassa – TIEKU

Hankkeen rahoittajat

Hankkeen päätavoitteena on yksityistiestön kehittäminen ja sen palvelutason nostaminen vastaamaan metsätalouden kuljetusten ja muun maaseudun liikennöinnin tarpeita Pohjois-Karjalan maakunnassa.

Hankkeen tavoitteina on: 

  1. Lisätä yksityisteiden kunnossapitoa ja perusparannusta.
  2. Lisätä sähköisten tietietojen ja palvelujen avulla alan yrittäjyyttä.
  3. Lisätä osaamista ympäristö- ja luonnonsuojelunäkökohtien huomioon ottamiseksi yksityistiestön hoidossa ja kunnostamisessa.  

Hankkeella tavoitellaan seuraavia hyötyjä:  

  1. Tiekuntien aktivoituminen yksityisteiden hoitoon ja perusparannusten toteutukseen.
  2. Biotalouden kuljetusten häiriöiden ja kelirikkorajoitusten vähentäminen yksityisteillä.
  3. Yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparannukseen liittyvän yritystoiminnan ja palvelujen lisääminen ja palvelumarkkinoiden kasvu.
  4. Sähköisten palveluiden käytön edistäminen ja uusien toimintamallien kehittäminen alueella ja niiden kytkeminen valtakunnan tason kehittämistyöhön.

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat alueen tiekunnat. Kohderyhmänä ovat myös yksityisteiden palveluja tuottavat yritykset ja toimijat, ELY-keskus sekä yksityistieasioista vastaavat kuntien luottamus- ja virkamiehet.

Hankkeessa järjestetään kunnittaisia ja maakunnallisia tilaisuuksia, webinaareja sekä infotilaisuuksia toimijoille.

Hanketta toteutetaan yhdessä alueen metsätoimijoiden kanssa. TIEKU-hanketta rahoittaa Pohjois-Karjalan ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Lisäksi yksityisrahoittajina hankkeessa ovat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala, Stora Enso, Metsä Group, UPM Metsä, Scanpole Oy, Pohjois-Karjalan Maataloussäätiö, Pohjois-Karjalan Sähkönsiirto Oy ja West Coast Road Masters Oy.

Hankkeen toteuttajana on Suomen metsäkeskus ajalla 1.9.2021-30.9.2023.

Hankkeen materiaalit 

Hyödyllisiä linkkejä

Toiminta-alue
Pohjois-Karjala

Lisätietoja