Siirry pääsisältöön

Yksityistiekunnat toimiviksi Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla

Hankkeen rahoittajat

Hankkeen päätavoitteena on aktivoida yksityistiekuntia laittamaan tiekuntien hallinnointi ja teidenhoito kuntoon, arvioida tiekuntien yhdistämistarpeita, aktivoida tiekuntia muutenkin verkostoitumaan sekä järjestäytymättömien teiden osakkaita arvioimaan järjestäytymisen tarpeellisuutta. Hankkeen aikana pidetään tiekunnille tiedotustilaisuuksia yksityistielain sisällöstä ja vaatimuksista sekä tiedotetaan kilpailutusmalleista, joilla tiekunnat voivat ajantasaistaa tiekuntien hallinnoinnin ja hoidon sekä ottaa halutessaan käyttöön tieisännöintipalvelut. Hanke opastaa tiekuntia ilmoittamaan lakisääteiset tiedot maanmittauslaitoksen yksityistietokantaan ja DigiRoad tietojärjestelmään sekä yhteystietonsa metsäkeskuksen ylläpitämälle tienhoito.fi -sivustolle. 

Hankkeen tavoitteina on: 

 1. Yksityistielain sisällöstä ja vaatimuksista tiedottaminen tiekunnille
 2. Tiekuntien hallinnon ajantasaistaminen
 3. Tieisännöintipalvelujen käyttöönotto entistä laajemmin tiekuntien hallinnoinnissa ja teiden hoidossa
 4. Tiekuntien aktivoiminen pitämään tietonsa ajantasalla yksityistiekuntarekisterissä, DigiRoadissa ja Tienhoito.fi -sivustolla

Hankkeella tavoitellaan seuraavia hyötyjä:  

 1. Yksityistiekuntien hallinnointi tulee kuntoon ja tiekunnat voivat toimia lain säädösten mukaisesti
 2. Yksityisteiden tehokas hoito mahdollistuu tiekuntien toimivuuden myötä
 3. Yksityistiekunnilla on mahdollisuus hyödyntää jatkossa entistä tehokkaammin erilaisia avustuksia teiden hoidossa ja perusparannushankkeissa 
 4. Yksityisteiden kunto ja käytettävyys paranee
 5. Aiempaa useamman tien hallinnon ja käytännön hoidosta vastaa tieisäntä tuoden ammattimaisuutta asioiden hoitoon. Samalla myös maaseudulle luodaan uutta yrittäjyyttä ja uusia työpaikkoja
 6. Yhteydenpito tien käyttäjien ja tiekuntien hoidosta vastaavien välillä paranee

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat alueen tiekunnat. Kohderyhmänä ovat myös yksityisteiden palveluja tuottavat yritykset ja toimijat, ELY-keskus sekä yksityistieasioista vastaavat kuntien luottamus- ja virkamiehet.

Hankkeessa järjestetään kunnittaisia ja maakunnallisia tilaisuuksia ja webinaareja tiekunnille sekä infotilaisuuksia toimijoille ja kunnille.

Yksityistiekunnat toimiviksi Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla -hanketta rahoittavat 100 prosentin rahoituksella Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskukset Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. 

Hankkeen toteuttajana on Suomen metsäkeskus ajalla 1.1.2022 - 31.12.2023. Toiminta-alue on Etelä- ja Keski-Pohjanmaa.

Hyödyllisiä linkkejä

Tienhoito.fi  

 • Metsäkeskuksen hallinnoima yksityistiesivusto ja urakoitsijahakemisto. 

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin  

 • Uuden yksityistielain (560/2018) myötä Yksityistiekunnilla on vuodesta 2019 alkaen velvollisuus toimittaa Väylän Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot. Yksityisteiden valtionavustuksen saamisen yhtenä edellytyksenä on, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat Digiroadissa ajantasaiset. 

Ilmoita tiekunnan yhteystiedot Maanmittauslaitokseen  

 • Tiekunnan toimitsijan tai hoitokunnan tehtävänä on ilmoittaa yhteystiedot merkittäväksi maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin. 
Toiminta-alue
Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo

Lisätietoja