Siirry pääsisältöön

Yhteismetsäomistuksen edistäminen ja metsätilarakenteen kehittäminen

Hankkeen rahoittajat

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston logo

Puun kysyntä edellyttää metsien vastuullista käyttöä ja toimivaa päätöksentekoa. Metsänomistajien ikääntyminen, metsistä vieraantuminen, epäselvät omistusrakenteet ja metsien pirstaloituminen voivat heikentää metsätalouden toimivuutta.

Yhteismetsäomistuksen edistämis- ja metsätilarakenteen kehittämishankkeessa selvitetään ensisijaisesti kuntien, yhteisöjen ja yritysten kiinnostusta uusien kuntavetoisten yhteismetsien perustamiseen. Samalla selvitetään nykyisten yhteismetsien laajenemishalukkuutta, kuolinpesien ja yksityisten metsänomistajien kiinnostusta liittyä nykyisiin tai uusiin yhteismetsiin. Hanke toimii  Pirkanmaalla Hämeenkyrön, Sastamalan ja Punkalaitumen alueella sekä Satakunnassa Huittisissa.

Tavoitteena on käynnistää vähintään yhden yhteismetsän perustaminen hankealueelle. Perustettavan yhteismetsän toimintaperiaatteissa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjunta ja metsien hiilinielun lisääminen.

Hankkeessa kehitetään myös alueen tilarakennetta antamalla neuvontaa metsätilan sukupolvenvaihdoksiin ja muihin omistusjärjestelyihin.

Keskeiset tavoitteet:

  1. Yhteismetsän edistäminen omistusmuotona ja tiedotus mahdollisuudesta liittyä olemassa oleviin yhteismetsiin
  2. Uusien yhteismetsien perustaminen tiedotuksen ja neuvontatilaisuuksien avulla
  3. Selvitetään hankealueen kuntien ja yhteisöiden halukkuus alueelliseen yhteismetsään
  4. Metsätilojen sukupolvenvaihdosten edistäminen
  5. Metsää omistavien kuolinpesin omistusjärjestelyt
  6. Metsätilarakenteen kehittäminen edistämällä omistusyksiköiden kasvua
  7. Parannetaan yhteisomistustilojen päätöksentekokykyä

Hanke on käynnissä 1.5.2021-30.4.2023 ja sitä rahoittaa Leader-ryhmä Joutsenten reitti ry.

Toiminta-alue
Pirkanmaa ja Satakunta

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Leader Joutsenten reitti logo
Leader logo

Lisätietoja