Siirry pääsisältöön

Vesien palauttaminen suojelusoille - VESPA

Hankkeen rahoittajat

Ympäristöministeriön logo

Tapio ja Suomen metsäkeskus toteuttivat vuoden 2020 aikana Ympäristöministeriön Helmi-ympäristöohjelman rahoittamana Vesien palauttaminen suojelusoille -hankkeen. Hankkeessa kartoitettiin 14 vesien palauttamiseen soveltuvaa kuivunutta suojelusuokohdetta.  

Kohteille valmistettiin tarkempia paikkatietoaineistoja sekä suoritettiin maastomittauksia muun musdds maanpinnan korkeuksista. Samalla testattiin ja pilotoitiin veden palauttamisen maastosuunnittelumenetelmiä. Maastosuunnittelusta kerätty tieto tallennettiin Metsäkeskuksen karttapalveluihin, joista toimijat voivat hyödyntää niitä kohteiden toteuttamisessa. 

Kehittämistyötä jatketaan vuoden 2021 aikana. Tavoitteena on jatkaa kohteiden kartoitusta ja edelleen kehittää kohteiden suunnittelumenetelmiä sekä pilotoida kohteiden avulla toteutusvaihtoehtoja eri rahoituslähteiden ja käytännön järjestelyjen osalta.  

Pilotin aikana tuotetaan toimintamalli veden palauttamisen toteuttamiseen metsäluonnon hoitohankkeena ja laaditaan suunnitelma toteutusta varten kolmesta viiteen kohteelle. Lisäksi tavoitteena on kolmen - viiden kohteen toteutuminen metsätaloustoimenpiteen tai suon ennallistamisen yhteydessä. Kaikkineen vuoden 2021 aikana on tarkoitus kartoittaa noin 30 vesien palauttamiseen soveltuvaa kohdetta. 

Vuoden 2020 tulokset.

Toiminta-alue
Valtakunnallinen

Lisätietoja