Siirry pääsisältöön

UusiutuWat - Kestävä energiatalous Pohjois-Karjalan maaseutuyrityksissä

Hankkeen rahoittajat

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston logo

UusiutuWat-hankkeen päätavoitteena on edistää maaseutuyritysten yhteistyötä uusiutuvan energian tuotannossa ja käytössä. Energiaomavaraisuuden parantamisella tavoitellaan yritysten parempaa taloudellista kannattavuutta ja uusia liiketoimintoja, aluekehityshyötyjä, parempaa huoltovarmuutta ja ympäristöhyötyjä.

Yhteistyön ja verkostoitumisen kautta edistetään liiketoimintoja, jotka olisivat yksittäisille yrityksille haasteellisia. Uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö monipuolistavat alueen maaseutuyritysten toimintaa, parantavat infrastruktuurin ja koneiden käyttöastetta ja luovat paikallisesti merkittäviä pitkäaikaisia tulo- ja työllisyysvaikutuksia.

Hankkeen aikana maatiloille ja maaseutuyrityksille tehdään energiakartoituksia ja liiketoimintadiagnooseja. Lisäksi tästä kohdejoukosta pyritään löytämään yritysryhmähankeaihioita, joiden tarkoituksena on edistää yritysyhteistyötä, yhteishankintoja ja -investointeja.

Hanke julkaisee selvityksiä hiilijalanjäljistä ja hiilikompensaatiomalleista. Lisäksi selvitellään erityisesti maatiloille soveltuvia hiilineutraaleja tuotteita ja palveluja.

Projektin aikana järjestetään tiedonvälitystilaisuuksia uusiutuvan energian ja hiilineutraalisuuden teemoista. Hankkeella toimii tiedotuskanavana Energiaraitti-sivusto.

Hankkeen päärahoittajana on ELY-keskus, Euroopan maaseuturahasto. Hanketta hallinnoi Suomen Metsäkeskus, jonka lisäksi toteutuksesta vastaa Karelia Ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeen yhteyshenkilönä toimii projektipäällikkö Esa Kinnunen, esa.kinnunenatmetsakeskus.fi, p. 0400 624 257.

Toiminta-alue
Pohjois-Karjala

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Karelia-ammattikorkeakoulun logo

Lisätietoja