Siirry pääsisältöön

Uudenmaan kuljetusinfra kuntoon

Hankkeen rahoittajat

Maakunnan metsätieverkoston kunto rapautuu huolestuttavasti koko ajan. Kuljetusvolyymit lisääntyvät ja kuljetuskalusto järeytyy. Pidentyvä kelirikkokausi asettaa vaatimuksia teiden kunnolliselle perusrakenteelle. Tulevina vuosina erityisesti metsäbiomassojen kuljetusmäärät tulevat kasvamaan huomattavasti maakunnan alueella ja oletusarvoisesti myös markkinapuun hakkuutasot / kuljetusmäärät säilyvät vähintäänkin nykytasolla. 

Metsätieverkoston kunnosta ei kenelläkään ole olemassa kunnollista kokonaiskuvaa. 

Toimijoilta tulleet signaalit ja myös Bioterminaalit-hankkeen aloittama metsäteiden kuntokartoitus viestivät metsätieverkoston huonontuvasta kunnosta. Uudenmaan metsätieverkosta yli puolet on huonossa tai korkeintaan kohtalaisessa kunnossa. 

Metsäteiden ylläpidosta vastaavat tiekunnat ovat usein passiivisia ja heiltä puuttuu myös osaamista niin tiekunnan hallinnoinnista kuin ylläpidon käytännön töistäkin. 

Kuljetusverkoston kunnosta ja ylläpidosta kannetaan huolta kaikilla tasoilla. Kirjauksia on niin hallitusohjelmassa, kansallisessa metsästrategiassa, maakuntaohjelmassa kuin alueellisessa metsäohjelmassa. Huoli on yhteinen ja toisaalta myös toimivan kuljetusverkoston tuomat hyödyt ovat yhteisiä. 

Hankkeen tavoitteet 

Tämä hyvin käytännönläheinen hanke löytää logistiikan kannalta kriittisimmät ja kiireellisimmät korjausta ja kunnostusta vaativat kohteet. Kohteista vastaavat tiekunnat kontaktoidaan ja aktivoidaan käynnistämään tarvittavat suunnittelu- ja korjaustyöt. 

  • Korjaus- ja perusparannuskohteita saadaan työn alle. 
  • Tiekuntien järjestäytyminen ja osaaminen paranee. 
  • Tiekunnat ja palveluntarjoajat (urakoitsijat, suunnittelijat) löytävät toisensa. 
  • Kaikkien hyödynnettävissä olevan tietiedon keräämisen ja hyödyntämisen menetelmät kehittyvät. Tietiedolla yksi yhteinen paikka ja tieto kaikkien käytettävissä. 
  • Yhteisvastuullisuus (metsä)tieverkoston ylläpidosta kasvaa. 
  • Metsätieverkoston palvelutaso paranee ja palvelutason ylläpidosta tulee kiinnostavaa. 
  • Hankkeen tuloksia seurataan ensisijaisesti hankkeen ohjausryhmän työnä. Arvioita tuloksista kerätään myös hankkeen ajatelluilta hyödynsaajilta. 

Lisää tietoa yksityisteistä

Uudenmaan kuljetusinfra kuntoon- hankkeelle on rakennettu verkkosivu josta löydät runsaasti lisätietoa yksityisteistä ja niiden ylläpidosta.

Sivulta löydät myös linkit, joilla tavoitat suoraan niin toimijoita kuin viranomaistahoja. Täältä löydät avuksesi koulutettuja tieisäntiä ja pääset suoraan Väyläviraston ja Maanmittauslaitoksen sivuille ilmoittamaan tie- ja tiekuntatietoja.

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2020 - 31.12.2022.

Toiminta-alue
Uusimaa

Lisätietoja