Siirry pääsisältöön

Turvi - Työkaluja ja menetelmiä turvemaiden metsien käytön vesistö- ja ilmastovaikutusten torjuntaan

Hankkeen rahoittajat

Euroopan unionin aluekehitysrahaston logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo

Turvi - Työkaluja ja menetelmiä turvemaiden metsien käytön vesistö- ja ilmastovaikutusten torjuntaan -hankkeen tavoitteena on kehittää turvemaiden metsien käsittelyä ja hoitoa kokonaisvaltaisesti kestävämpään suuntaan, jotta turvemaiden metsien hiilensidonta tehostuisi ja käsittelyn aiheuttamat vesistövaikutukset vähenisivät. Hankkeessa pyritään löytämään suometsien hoitoon menetelmiä, joiden avulla voidaan välttää tarpeettoman syvien ojien kaivamista ja edistää tehokkaampien vesiensuojelurakenteiden käyttöönottoa. 

Hankkeen tuloksena syntyy ojasuunnittelijoiden ja urakoitsijoiden käyttöön työohje matalammasta ojituksesta sekä ohjeistus ojitusalueiden viereisten suoalueiden ja kitu- ja joutomaiden vesiensuojelullisesta käytöstä. Ne auttavat ojasuunnittelijoita soveltamaan kohdealueillaan parhaita ojitus- ja vesiensuojelumenetelmiä. Käyttöön otetut uudet menetelmät ja menettelytavat vähentävät suometsien vesistökuormitusta ja parantavat niiden hiilitasetta. 

Hanketta hallinnoi Tapio Oy. Lisäksi ovat mukana Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Suomen metsäkeskus. Muita yhteistyötahoja ovat Metsähallitus Metsätalous Oy, Tornator Oyj, Koneyrittäjien liitto, maa- ja metsätalousministeriö, OTSO Metsäpalvelut Oy, Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. 

Hanke alkoi maaliskuussa 2020 ja se päättyy helmikuussa 2023. 

Toiminta-alue
Pohjois-Pohjanmaa

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Luonnonvarakeskuksen logo
Tapion logo
Suomen ympäristökeskuksen logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo

Lisätietoja