Siirry pääsisältöön

Tiedostava metsätilan omistus

Hanke on päättynyt

Hankkeen rahoittajat

Tiedostava metsätilan omistus -tiedonvälityshankkeessa edistetään metsätilusjärjestelyjen käynnistämistä ja yhteismetsien laajentumista Pohjois-Pohjanmaalla. 

Väli- ja Pohjois-Suomen biotalouden investoinnit tulevat lisäämään puun kysyntää. Samanaikaisesti metsätilat pirstoutuvat yhä pienempiin yksiköihin, jotka eivät ole taloudellisesti kannattavia. Hankkeen toimenpiteillä pysäytetään pirstoutumista, eheytetään ongelma-alueiden tilarakennetta ja kasvatetaan yhteismetsäalaa. Näin luodaan edellytyksiä yrittäjämäisen ja aktiivisen metsätalouden harjoittamiseen ja edelleen puun markkinoille saamiseen. 

Metsänomistajille, joiden metsät sijaitsevat tilusrakenteeltaan haastavilla alueilla, tiedotetaan mahdollisuudesta metsätalouden kannattavuuden parantamiseen tilusjärjestelyn avulla. Hankkeessa jaetaan tietoa yhteismetsille ja metsänomistajille mahdollisuudesta liittyä yhteismetsään. 

Tiedonvälitystä tehdään yhteistyössä metsäalan toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on, että metsänomistajat tiedostavat mahdollisuutensa lisätä metsäomaisuudestaan saamiaan hyötyjä, jolloin myös kohdealueiden metsätaloudellinen aktiivisuus kasvaa.

Toimenpiteet

 • Hankkeessa paikannetaan tilusjärjestelyjen kohdealueita paikkatietoanalyysien ja niistä tuotetuin käytettävyyskarttojen avulla.
 • Hankkeessa kartoitetaan metsätalouden kannalta erityisen ongelmallisia alueita. Apuna kartoituksessa käytetään Metsäkeskuksen ajantasaista metsävaratietoa. Tavoitteena on metsien hyödyntämisen ja hoidon lisääminen. Lisäksi pyritään metsien monimuotoisuuden edistämiseen ja monikäytön lisäämiseen.
 • Hankkeen puitteissa käynnistetään paikallinen toimijayhteistyö tilarakenteen parantamiseksi. Paikallisten yhteismetsien halukkuutta ja mahdollisuuksia laajenemiseen selvitetään. Kohdealueiden metsänomistajien tavoittaminen tapahtuu tiedottein, tapaamisin ja tiedotustilaisuuksien avulla.  Hanke kerää ja jakaa jo olemassa olevaa sekä itse tuottamaansa aihepiiriin liittyvää materiaalia ja kokemuksia.

Hanke toteutetaan Metsäkeskuksen ja Maanmittauslaitoksen välisenä yhteistoimintahankkeena. Hanketta rahoittavat EU:n maaseuturahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus.

Hankkeen toteutusaika on 1.3.2019-31.8.2022.

Tiedostava metsätilan omistus -hankkeen yhteistyökumppanit:

Menneet tapahtumat: 

 • Pyhä-Kalan yhteismetsä: Yhteismetsä metsänomistusmuotona. Webinaari 10.12.2020 
 • Siikajoen yhteismetsä: Yhteismetsä metsänomistusmuotona. Webinaari 8.12.2020 
 • Taivalkoskella Suomen Hiilinielu -yhteismetsän Avoimet Ovet -tilaisuus 12.3.2020 
 • Utajärven yhteismetsän Avoimet Ovet -tilaisuus 25.2.2020 
 • Oulun seudun yhteismetsätilaisuus Pohtossa 18.2.2020 
 • Virpiniemessä Haukipudas-Onkamoselän yhteismetsän Avoimet Ovet -tilaisuus 5.2.2020 
 • Tyrnävällä Pääkallon yhteismetsän Avoimet Ovet -tilaisuus 28.1.2020 
 • Yli-Iin Kangasojan alueen tilusjärjestelykokous 26.11.2019 
 • Pudasjärven Avoimet Ovet -yhteismetsätilaisuus 21.11.2019 
 • Alavieskan tilusjärjestelykokous 29.10.2019 
 • Ylivieskan tilusjärjestelykokous 28.10.2019 
 • Yli-Iin Kangasojan alueen Avoimet Ovet -yhteismetsätilaisuus 16.9.2019 
 • Haapaveden Avoimet Ovet -yhteismetsätilaisuus 9.5.2019 
 • Haukiputaan tilusjärjestelykokous 7.5.2019 
 • Suomen yhteismetsäpäivät Oulussa 4.-5.4.2019 
Toiminta-alue
Pohjois-Pohjanmaa

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Maanmittauslaitoksen logo

Lisätietoja