Siirry pääsisältöön

Madonluvut kuusikoille? – varautuminen tulevaisuuden kuusituhoihin (SPRUCERISK)

Hankkeen rahoittajat

Maa- ja metsätalousministeriön logo
Hiilestä kiinni logo

Puita tappavat kaarnakuoriaiset ja sienitaudit voivat vaikuttaa metsien hiilitaseeseen ja alentaa metsien toimintaa hiilinieluina. Laajoja metsätuhoja voi tapahtua myös Suomessa, koska Keski-Euroopassa ja Ruotsissa kaarnakuoriaistuhot ovat jo vakavat. Kaukokartoitus ja riskimallien laadinta ovat kustannustehokkaita menetelmiä varautumisessa metsätuhoihin.

Hankkeessa kehitetään kirjanpainajalle ja kuusenjuurikäävälle tuhoriskien ennakointijärjestelmä integroitujen hallintamenetelmien (IPM) mukaisesti. Työn tavoitteita ovat:

  • Kehitetään kaukokartoitukseen perustuva kuusituhojen vakavuusasteen luokittelumenetelmä ja stressitilan varhaisvaroitus. 
  • Kehitetään paikkaan sidottuja tuhonaiheuttajien tiheysestimaatteja ja leviämisen malleja sekä riski-indekseihin perustuvia metsikkö- ja maisematason riskimalleja. 
  • Integroidaan tuhotieto metsän dynaamisen kehityksen, hiilitaseen ja taloudellisen arvon malleihin, joita käytetään hiilipolitiikan ja metsätaloudellisen päätöksenteon tukena. 
  • Vahvistetaan metsäekosysteemin hiilinieluja tuhojen riskinhallinnan, varhaisvaroituksen ja kestävien metsänhoitomenetelmien avulla. 
  • Tehdään kehitystyön lopputuotteina suomalaisille metsänomistajille ja yrityksille suunnatut neuvontapalvelut ja koulutetaan metsäammattilaisia metsänterveyden edistämiseen. 

Hankkeessa luodaan menetelmiä ja käytäntöjä, joilla parannetaan metsiemme ilmastokestävyyttä metsien terveyden näkökulmasta. Tulokset edistävät ilmastonmuutokseen sopeutumista luomalla menetelmiä, joilla voidaan nopeasti reagoida kuusikoiden tuhoriskien muutoksiin. Tuhojen hillintä vahvistaa kuusikoiden elinvoimaa ja hiilensidontakykyä. Hankkeessa tuotettavat paikkatietoaineistot, mallit, toimintatavat, ohjeet ja neuvontamateriaalit mahdollistavat metsäalan toimijoiden kustannustehokkaan toiminnan ja yhteistyön kuusikoiden terveyttä edistävien toimenpiteiden kohdentamiseksi. 

Hanke toteuttaa Kansallinen metsästrategia 2025:n ja hallitusohjelman maankäyttösektorin ilmastotavoitteita. Kesto: 2021-2023.

Toiminta-alue
Valtakunnallinen

Hankkeen toteuttajat

Paikkatietokeskuksen logo
Tapion logo
Metsäkeskuksen logo
Luonnonvarakeskuksen logo

Lisätietoja