Siirry pääsisältöön

Raivaa itsesi kuntoon

Hankkeen rahoittajat

Omalla metsätilalla tehty työ on hyötyliikuntaa parhaimmillaan ja tuo tekijälleen vireyttä ja mielenrauhaa auttaen samalla painonhallinnassa ja peruskunnon ylläpidossa metsän hyötyjä unohtamatta. 

Raivaa itsesi kuntoon -hankkeessa suoritetaan fyysisiä mittauksia testihenkilöiden tehdessä metsänhoitoon liittyviä töitä. Tulosten avulla verrataan metsätyöhön liittyviä suorituksia muihin lajeihin sekä samalla pyritään osoittamaan kunnon kohoamista. Henkistä hyvinvointia havainnoidaan suorittamalla testihenkilöille kysely, jossa kartoitetaan henkiseen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. 

Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat: 

 • Aktivoida metsänomistajia harjoittamaan hyötyliikuntaa omissa metsissä 
 • Lisätä fyysistä ja henkistä hyvinvointia metsän monimuotoisella hyödyntämisellä ja sitä kautta parantaa elämänlaatua 
 • Tehdä kustannustehokkaasti ja riittävän laajasti ja kattavasti fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin testauksia 
 • Tuottaa uutuusarvona mittaustietoa omatoimisten metsätöiden fyysisestä kuormittavuudesta 
 • Analysoida metsänhoitotöiden fyysistä ja henkistä hyvinvoinnin vaikuttavuutta 
 • Rakentaa omatoimisen metsätyön kunnonkohotuslaskuri metsänomistajille hankkeen verkkosivuille
 • Yhdistää metsäalan paikkatieto, digitaaliset palvelut ja omatoiminen metsätyö 
 • Hyödyntää metsänomistajan työskennellessä tuottamaa GPS-dataa työmittauksissa 
 • Aktivoida ja sitouttaa nuorta sukupolvea hyötyliikunnan välityksellä metsänhoitoon ja metsänomistukseen 
 • Vipuvaikutuksena parantaa omalta osaltaan metsien hoidon tasoa ja helpottaa alan työntekijäpulaa 
 • Tietoisuuden ja kumppanuuksien lisääntyminen yli toimialojen sekä osaamisrajapintojen 

Hankkeen toteutusaika on 1.3.2021-31.12.2022.

Metsuri metsässä raivaussahan kanssa

Metsänhoitotyöt antavat vireyttä ja kohottavat kuntoa.  

Toiminta-alue
Etelä-Pohjanmaa

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Seinäjoen ammattikorkeakoulun logo

Lisätietoja