Siirry pääsisältöön

Puusepänliikkeiden kummitoiminta peruskoulujen teknisen työn luokille – PuuPeTe

Hankkeen rahoittajat

Maa- ja metsätalousministeriön logo
Hiilestä kiinni logo

PuuPeTe-hankkeessa luodaan toimintamalli siitä, miten puun käyttöä ja ymmärrystä puun ominaisuuksista voidaan lisätä hyödyntämällä puusepänliikkeiden hukkamateriaali peruskoulun teknisten töiden opetuksessa sekä tiedotetaan toimialan työmahdollisuuksista. 

Peruskoulujen tekninen opetus kärsii laadukkaan puumateriaalin puutteesta. Puumateriaalin puutetta helpotetaan hankkeessa kehitetyn koulujen kummiyritystoiminnan sekä materiaalin keräysjärjestelmän avulla.

Hankkeeseen valituille pilottikouluille toimitettava puumateriaali on korkealaatuista kummiyritysten tuotannosta jäänyttä hukkapuuta.  Materiaalin hankinnan periaatteena on, että se on mahdollisuuksien mukaan lähellä kasvanutta ja lähellä tuotettua kotimaista erikoispuuta sekä mahdollisesti yrityksen tuotannosta jäänyttä muuta prosessoitua puumateriaalia. Toiminta-ajatuksena on, että koululaiset saavat oikeaa tietoa tuotteiden alkuperästä, hiilijalanjäljestä, tuotteiden ominaisuuksista, niiden oikeasta käytöstä ja huollosta sekä materiaalien kierrätyksen merkityksestä.

Lahjoitetuille puutavarasta tehdyille tuotteille luodaan yksilöllisiä tarinoita, jolloin tuotteita valmistaneille oppilaille muodostuu persoonallinen suhde käsin valmistamilleen tuotteille. Tarinoista koostetaan yhdessä laatupuu-lahjoituksen tehneiden kummiyritysten kanssa Puun tarina -kooste, joka jää elämään opetus-  ja muuhun julkaisukäyttöön. 

Hanke järjestää pilottikouluille Kevätpäivän 13.5. Tutustu päivän ohjelmaan. 

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2021–30.6.2022. Hankkeen hallinnoijana toimii Suomen metsäkeskus ja hankkeessa ovat toimijoina mukana Puuteollisuusyrittäjät ry sekä  Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y.

PuuPeTe-hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. Lisää tietoa toimenpidekokonaisuudesta on maa- ja metsätalousministeriön verkkosivulla.

Toiminta-alue
Valtakunnallinen

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Puuteollisuusyrittäjät logo
Teknisten aineiden opettajat logo
bäck&Co logo
Ourex logo
Teollisuusliiton logo.
Suomen metsäsäätiö logo.

Lisätietoja