Siirry pääsisältöön

Puusepänliikkeiden kummitoiminta peruskoulujen teknisen työn luokille – PuuPeTe

Hankkeen rahoittajat

Maa- ja metsätalousministeriön logo
Hiilestä kiinni logo

PuuPeTe-hankkeen tavoitteena on löytää peruskoulujen teknisen työn luokille puutuotealan toimijoita kummiyrityksiksi. Pilottivaiheessa kummitoiminta sai erittäin hyvän vastaanoton ja nyt toimintamallia halutaan levittää laajasti koko maahan. Jatkohankkeessa keskitytään hakemaan kummitoiminnasta kiinnostuneita yrityksiä ja neuvotaan kummitoiminnan käynnistämisessä paikallisen koulun kanssa.  

Peruskoulujen tekninen opetus kärsii laadukkaan puumateriaalin puutteesta. Vähäisten määrärahojen vuoksi puumateriaalien ostot rajoittuvat lähinnä havusahatavaraan, jolloin myös oppilastyöt painottuvat näihin perusmateriaaleihin. Koululaisten tietämys eri puulajeista ja niiden ominaisuuksista ei pääse kehittymään materiaalien puutteen takia.  

Kummiyritysten tarkoituksena on lahjoittaa koulujen käyttöön tuotantoprosessistaan ylijäävää laadukasta hukkapuuta. Koulujen käyttöön pyritään saamaan erityisesti arvokkaampaa erikoispuuta, jonka hankintaan ei ehkä muuten olisi varaa. Esimerkiksi puusepänliikkeiden hukkamateriaalit ovat mitä oivallisinta materiaalia peruskoulujen teknisille luokille. Hyvinkin pienet kappaleet voivat olla täysin käyttökelpoisia nuorille nikkareille. Lisäksi kierrättämällä puuta nikkarointiin vähennetään puun joutumista polttoon.  

Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten ymmärrystä puunkäytöstä ja puusta ilmastoystävällisenä materiaalina. Tätä varten hankkeessa kootaan aiheesta tietopaketti opetuksen tueksi. Hankkeella vahvistetaan puutuotealan yleistä tunnettuutta ja julkisuuskuvaa sekä vetovoimaa tulevaisuuden työnantajana. 

PuuPeTe-hankkeen toimintaa pilotoitiin 1.4.2021–30.6.2022 välisenä aikana seitsemässä peruskoulussa ja niiden kummiyrityksissä. Pilottikouluissa toteutettiin marraskuussa 2021 oppilaille suunnattu innostajakiertue, jossa nuori puualan yrittäjä Miikka Kotilainen Puuartisti Oy:stä kertoi omaa kasvutarinaansa ihmisenä sekä puualan yrittäjänä. Hankkeen pilotointivaiheen päätöstapahtumana toteutettiin yksipäiväinen PuuPeTe - Kevätpäivä -tapahtuma pilottikoulujen teknisen työn oppilaille 13.5.2022 Lahdessa.  

  Hankkeen toteutusaika on 1.4.2021–28.2.2023. Hankkeen hallinnoijana toimii Suomen metsäkeskus. Hankkeessa ovat toimijoina mukana Puuteollisuusyrittäjät ry sekä  Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y.

  PuuPeTe-hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. Lisää tietoa toimenpidekokonaisuudesta on maa- ja metsätalousministeriön verkkosivulla.

  Toiminta-alue
  Valtakunnallinen

  Hankkeen toteuttajat

  Metsäkeskuksen logo
  Puuteollisuus ry:n logo
  Teknisten aineiden opettajat logo
  Suomen metsäsäätiö logo.

  Lisätietoja