Siirry pääsisältöön

Puuosaamista Pirkanmaalle

Hankkeen rahoittajat

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo

Tällä hetkellä puun käyttö rakentamisessa on voimakkaasti nosteessa, sen kysyntä kasvaa, mutta erityisesti suurimittakaavaisen teollisen puurakentamisen osaajista on huutava pula. Nyt tätä puurakentamisen osaajapulaa pyritään korjaamaan EU:n sosiaalirahaston rahoittamassa Tampereen yliopiston, TAMK:n, Tredun, Ekokumppanit Oy:n ja Metsäkeskuksen Puuosaamista Pirkanmaalle yhteishankkeessa. 

Puuosaamista Pirkanmaalle -hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlaisia, laaja-alaisia puurakentamisen koulutusmalleja ja kouluttaa niiden pohjalta 50 - 100 rakentamisen ammattilaista. Keväällä 2022 alkaviin koulutuksiin kartoitetaan halukkaita osallistujia. Hankkeen puitteissa järjestettävien koulutusten osallistujat valitaan hankesuunnitelman kriteerien mukaisesti Pirkanmaalta, mutta koulutukset on tarkoitus taltioida sekä laittaa tallenteet myöhemmin jakoon palvelemaan puualan osaajapulaa myös kansallisella tasolla. Koulutukset toteutetaan pilottimuotoisena vuonna 2022 ja jokaisella hankkeen toteuttajalla on niissä oma tärkeä roolinsa. Hankkeen koulutukset vastaavat kokonaisvaltaisesti puurakentamisen osaamisen kehittämiseen. Tampereen yliopisto keskittyy suunnitteluun eli puurakentamisen arkkitehtuurin ja rakennustekniikan pätevyyskoulutukseen. TAMK vastaa tuotantopuolesta eli rakennustyömaiden toimihenkilöiden, rakennuttajien ja urakoitsijoiden täydennyskouluttamisesta. Tredu puolestaan tarjoaa koulutusta noin 15:lle puuelementtirakentamisesta kiinnostuneelle aikuisopiskelijalle.

Puurakentamisesta hyötyvät kaikki 

Osaamisen kehittämisen rinnalla hankkeessa pyritään luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia pirkanmaalaisille yrityksille sekä levittämään tietoa puurakentamisen hyödyistä muun muassa kaupunkien ja kuntien suuntaan. Tässä Ekokumppaneilla ja Metsäkeskuksella verkostoineen on merkittävä rooli. Hankkeessa halutaan tukea ja kehittää julkisen sektorin hankintaosaamisen kehittymistä. Kuntien tulisi nähdä puurakentaminen muun muassa asukastyytyväisyyttä nostavana vaihtoehtona ja panostaa tilauksiin, jotta osaaminen ja kestävän rakentamisen kilpailukyky kehittyvät. Lisäksi on tärkeää saada paikalliset pk-yritykset mukaan hankkeeseen kehittämään sekä koulutusmallia että puurakentamisen ratkaisuja. Näin hankkeesta hyötyy koko yhteiskunta; se luo Pirkanmaalle osaamista, työtä ja tuloja.

Ekokumppanit Oy:n vetämässä ja Euroopan sosiaalirahaston sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamassa Puuosaamista Pirkanmaalle -hankkeessa selvitetään yhteistyössä mikro- ja pk-yritysten kanssa puurakentamisen alan koulutustarpeita ja kehitetään alan koulutustarjontaa kaikki oppilaitostasot huomioiden. Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen seudun ammattioppilaitos Tredu kokoavat koulutuspaketteja, joita yritysten henkilökunta testaa pilottikoulutuksissa. Sopivien yhteistyökumppanien löytämisessä hyödynnetään Metsäkeskuksen vahvaa sidettä paikalliseen puurakentamisen yrityskenttään. Kaupunkien konserniyrityksillä on tulevaisuudessa haasteena vastata tiukentuviin vähähiilisen julkisen rakentamisen vaateisiin.

Hankkeessa selvitetään konserniyritysten henkilöstön hankintaosaamisen nykytila ja määritetään tarvittava osaamistaso sekä luodaan koulutusmalli, joka tukee hankintaosaamisen kehittymistä. Hankkeen tuloksena saadaan koko alan tarpeisiin vastaavaa laadukasta koulutusta, jonka avulla puurakentamisen alalle saadaan osaajia vastaamaan kasvavaan työvoiman kysyntään. Samalla vahvistetaan oppilaitosyhteistyötä, sidosryhmätyöskentelyä ja yritysyhteistyötä.

Hankkeen verkkosivusto: https://puuosaamista.fi

Toiminta-alue
Pirkanmaa

Hankkeen toteuttajat

Puuosaamista Pirkanmaalle -hankkeen logo
Metsäkeskuksen logo
Ekokumppanien logo
Tampereen yliopiston logo
Tampereen ammattikorkeakoulun logo
Tredun logo

Lisätietoja