Siirry pääsisältöön

Pirkanmaan metsälogistiikka

Hanke on päättynyt

Hankkeen rahoittajat

Hanketta toteutetaan Pirkanmaan maakunnassa 1.9.2017-31.8.2022. Hanketta rahoittaa Pirkanmaan ely-keskus sekä alueen yritykset. Hanke toteuttaa Pirkanmaan metsäohjelman ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 mukaisia tavoitteita.

Hankkeen tavoitteena on Pirkanmaan maakunnan puun kaukokuljetusten ja puunkorjuun infrastruktuurin tehostaminen kehittämällä puutavaran puskuri- ja terminaalivarastoja, logistiikan sähköisiä palveluja sekä edistämällä alempiasteisen tieverkoston kunnostamista ja säännöllistä hoitoa.

Näin parannetaan puunjalostusteollisuuden toimintaedellytyksiä ja energialaitosten huoltovarmuutta, lisätään energiaomavaraisuutta ja edistetään luonnonvarojen hyödyntämistä.

Hankkeen toimenpiteitä:

 • selvitetään maakunnan raakapuuvirtojen määrät ja suuntautuminen metsäteollisuuden investointien jälkeen
 • selvitetään maakunnan nykyiset käytössä olevat aines- ja energiapuun terminaali- ja puskurivarastoalueet sekä niiden käyttöaste ja kehittämistarpeet
 • selvitetään uudet terminaali- ja puskurivarastoaluetarpeet
 • kehitetään sähköistä yksityistierekisteriä ja tehdään myös mobiilisovellus
 • kehitetään tienhoitoyrittäjien palveluhakemistoa
 • edistetään ammattimaista tieisännöintiä
 • järjestetään työnäytöksiä
 • järjestetään koulutustilaisuuksia tiekunnille sekä urakoitsijoille
 • tehdään halukkaille tiekunnille tien kuntokartoituksia sekä hoito ja korjaussuosituksia
 • edistetään tiekuntien yhdistymisiä
 • kehitetään kuntien yksityistieavustusjärjestelmiä

Pirkanmaan alueella toimivia tienhoitopalveluja tarjoavia yrittäjiä voit etsiä tienhoito.fi-palvelusta. Sivulla voit yrittäjänä liittyä mukaan palvelun tarjoajiin, katsoa yksityisteiden vastuuhenkilöitä ja yhteystietoja sekä ilmoittaa muutoksista tien vastuuhenkilöissä.
 

Toiminta-alue
Pirkanmaa

Hankkeen toteuttajat

Saferoad logo
Soukkio logo
Jita oy logo
Matriset logo
Roadmasters logo
Tetra logo

Lisätietoja