Siirry pääsisältöön

Omistajanvaihdoksella kasvua puutuotealalle

Hankkeen rahoittajat

Omistajanvaihdoksella kasvua puutuotealalle (OKAPUU) -hankkeessa herätetään puutuotealan yrittäjät omistajanvaihdoksen valmistautumiseen sekä luodaan yleinen omistajanvaihdoksen toteuttamisen malli myös muille toimialaloille. Omistajanvaihdoksen prosessiin tuodaan vahvaa toimialaosaamista ja kehitetään yrityksen toiminnan jatkamiseen vaihtoehtoisia konkreettisia etenemisteitä kohtauttamalla toimialan kasvuyrityksiä ja luopumista harkitsevia mikro- ja pieniä yrityksiä.

Tuottavuus kasvuun

Hankkeella tavoitellaan pienten puutuotealan yritysten tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantumista omistajanvaihtamisen sekä yrityksille tehtävän omistajanvaihdoksen kehittämissuunnitelman ja toimenpiteiden avulla. Suunnitelman tekemiseen käytetään aikaa ja vaihtoehtoja kartoitetaan laajasti yrittäjän omilla ehdoilla. Kartoituksessa haetaan yhteinen näkemys  mm. yrityksen arvosta ja siitä mitkä ovat realistiset vaihtoehdot omistajanvaihdokselle ja tavoitteet yrityksen kehittämiselle.  

Hankkeen tavoitteena on toimialan ja alueiden kilpailukyvyn säilyttäminen ja tuottavuuden parantaminen. Hankkeen toiminnan kautta saadaan konkreettisia positiivisia muutoksia yritysten toimintaan ja siten lisätään maaseudulla toimivien puuta jalostavien yritysten merkitystä alueiden ihmisten työllistämisessä ja alueiden elinvoiman turvaamisessa.

Tapahtumat 

Hankkeessa järjestetään tilaisuuksia ja matkoja, jotka on tarkoitettu kaikille puualan yrityksille ja sidosryhmille. Vahvistetut Metsäkeskuksen järjestämät tapahtumat löydät Metsäkeskuksen tapahtumakalenterista ja muita tapahtumia myös Suomen yrittäjät ry:n omistajanvaihdosfoorumin sivulta

Hankkeen rahoitus ja hallinnointi

Hanke on Suomen metsäkeskuksen hallinnoima ja hankekumppanina on Puuteollisuus ry. Muita yhteistyökumppaneita toimialalta hankkeessa ovat Puutuoteteollisuus ry, Sahateollisuus ry, Suomen Sahayrittäjät ry, Hirsitaloteollisuus ry ja Varsipuu ry. Tärkeä yhteistyötaho on Suomen Yrittäjät ry, jolla on laaja asiantuntijaverkosto omistajanvaihdoskysymyksiin valtakunnallisesti.

Hankkeen rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja hallinnoijana hankkeessa toimii Suomen metsäkeskus.

 

 

Toiminta-alue
Valtakunnallinen

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Puuteollisuus ry:n logo

Lisätietoja