Siirry pääsisältöön

Monitavoitteisen metsätalouden tulevaisuuden neuvontamenetelmät

Hankkeen rahoittajat

Maa- ja metsätalousministeriön logo

Lapin ammattikorkeakoulun hallinnoimalla hankkeella etsitään uusia keinoja metsänomistajien neuvontaan muuttuvassa yhteiskunnassa. Hanketta toteuttavat lisäksi Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus ja Tapio Oy. 

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on metsänomistajien neuvontamenetelmien ja -aineistojen kehittäminen vastaamaan nykyisen toimintaympäristön ja monitavoitteisen metsänomistajan vaatimuksia. Keskeistä on metsänkäsittelyn vaihtoehtojen vertailun vaikutusten monipuolinen havainnollistaminen sekä vertailevan suunnittelun käytäntöön jalkauttaminen.

Tavoitteena on myös kehittää metsänomistajien neuvonnassa käytettäviä aineistoja ja menetelmiä lähi- ja etätapaamisiin sekä metsänomistajien itsenäiseen käyttöön paremmin soveltuviksi.

Metsänomistajien neuvonnan tarpeisiin kehitetään hankkeessa digitalisaatioon perustuvia menetelmiä (Metsävaratietoon perustuva visualisointi), paikkatietoaineistoja, kuviorajat ylittävän tarkastelun mahdollistavia aineistoja sekä toimintamalleja. Lisäksi pyritään lisäämään metsänomistajien tietoa tavoitteiden yhteensovittamisesta ja perhemetsätaloudelle tärkeän ylisukupolvisen kestävyyden turvaamisesta.

Hankkeen toteuttaminen on alkanut huhtikuussa 2021 ja se päättyy vuoden 2023 loppupuolella. 

Suomen metsäkeskus osallistuu hankkeen toteutukseen syksystä 2021 lähtien ja vastaa metsänomistajien neuvonnan piloteista ja demonstraatiometsien kartoittamisesta sekä osallistuu muihin hankkeen toimenpiteisiin asiantuntijuuteensa perustuen.

Hanke on saanut rahoituksen Maa- ja metsätalousministeriöltä Kansallista metsästrategiaa tukevien hankkeiden hausta.

Toiminta-alue
Valtakunnallinen

Hankkeen toteuttajat

Tapion logo
Metsäkeskuksen logo
Luonnonvarakeskuksen logo
Lapin ammattikorkeakoulun logo

Lisätietoja