Siirry pääsisältöön

Maaseudun muuttuva energiantuotanto

Hankkeen rahoittajat

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston logo
Ely keskuksen logo
Sami Kanto-yrityksen logo, missä näkyy sahan terä.
Seinäjoen energian logo
STEP Suomen teollisuuden energiapalvelut logo
FinnMetko 2022 logo
Ala-Talkkarin logo
Ecolan logo
JP Metsäkoneurakointi Oy logo
Seinäjoen ravikeskuksen logo
Polariksen logo, jossa sinisellä teksti Polaris.
Keijon konehuollon logo, jossa piirros jakoavaimesta sekä teksti keijonkonehuolto.fi.

Hankkeen tavoitteena on edistää uusiutuvan energian käyttöä ja alan yritystoimintaa Etelä-Pohjanmaalla. Tavoitteena on metsäenergian käytön kestävä lisääminen hallituksen asettamien energiaturpeen käytön vähennystavoitteiden myötä. Lisäksi tavoitteena on nostaa maatalouden sivujakeiden hyödyntämisastetta energiantuotannossa.  

Hankkeen toimenpiteet hillitsevät ilmastonmuutosta, vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja auttavat siirtymään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Hanke edistää aluetaloutta ja yrittäjien välistä verkostoitumista.  

Hankkeen toteuttajina ovat Suomen metsäkeskus ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittavat Manner-Suomen Maaseutuohjelma ja yksityiset yritykset. Hankkeen toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaan maakunta ja toteutusaikana 2020-2022.

Hankkeen toimenpiteet: 

  • Hanke kartoittaa Etelä-Pohjanmaan alueen lämpölaitosten nykytilan ja polttoainejakauman sekä puun polttokäytön lisäyksestä aiheutuvat investointitarpeet 
  • Hanke turvaa energiapuun saantia maaseudulla kehittämällä hankintalogistiikka ja demonstroimalla vaihtoehtoisia korjuumenetelmiä sekä korjuuteknologiota 
  • Hanke selvittää Etelä-Pohjanmaan alueen teknistaloudellisen metsäenergiapotentiaalin hyödyntämällä metsävaratietoa lähdeaineistona 
  • Hanke vahvistaa maaseudun energiayrittäjyyttä luomalla ja ylläpitämällä yrittäjäverkostoja sekä törmäyttämällä uusia ja vanhoja puuenergia-alan yrittäjiä 
  • Hanke selvittää viljankuivauksen sivujakeiden polttokäyttömahdollisuuksia  
  • Hanke kartoittaa hevostalouden kuivikelannan polttokäyttömahdollisuuksia 

Materiaalit:

Juha Mieto metsätöissä - energiaa metsästä

Kaivinkoneen energiakoura -video

Briketöinti ja polttokokeet, High Levi 2021 -seminaariesitys

Toiminta-alue
Etelä-Pohjanmaa

Hankkeen toteuttajat

Lisätietoja