Siirry pääsisältöön

Luonnontuotteet ja luontopalvelut kasvuun Pohjois-Pohjanmaalla – LuoPPo

Hankkeen rahoittajat

Viime vuosina on toteutettu useita luonnontuotealan hakkeita niin alueellisesti kuin paikallisesti. Luonnontuotealan haasteita on todettu monissa yhteyksissä ja niitä on lähdetty ratkomaan aktiivisesti. Saadut tulokset ovat olleet hyviä. Pohjois-Pohjanmaalla toteutettiin vuosina 2019–2021 Metsästä monituotebisnestä -hanke, jonka pohjalta on hyvä jatkaa kehittämistyötä. Tutustu hankeen materiaaleihin.

Kiinnostus luonnontuotteita kohtaan raaka-aineena on lisääntynyt ja monipuolistunut. Edelleen raaka-aineen saannin turvaaminen vaatii erityisiä kehittämispanostuksia, jotta laajenevaan kysyntään voidaan vastata. Luontoon perustuvat matkailu- ja hyvinvointipalvelut tarjoavat kasvavia mahdollisuuksia metsänomistajille ja luontopalveluyrityksille.

Hankkeen tavoitteet

 1. Metsänomistajien toiminta luonnontuotteiden markkinoille saamiseen sekä luontopalveluiden kohteiden tarjoamiseen liittyen lisääntyy. Vaikuttavuus: aktiivisia metsänomistajia luontoalalla 20-30.
 2. Luonnontuotteiden keruuasemien toiminta kehittyy kannattavaksi toiminnaksi kriittiset kehityskohteet huomioiden: poimijoiden määrän lisääminen, varastotilat ja kuljetukset. Keruuasemien ympärille rakennetaan aktiivisten toimijoiden verkosto, joka kehittää toimintaa ja viestii aktiivisesti.
  Vaikuttavuus: keruumäärät lisääntyvät, uusia tuotteita keruun piiriin.
 3. Ohjelmapalveluyritykset, ravintolat ja matkailuyrittäjät hyödyntävät paikallisia luonnontuotteita osana palveluitaan. Edistetään luontoympäristöjen käyttöä GreenCare toiminnassa.
  Vaikuttavuus: paikallisten luontopalvelujen ja tuotteiden valikoima ja käyttömäärä lisääntyy.
 4. Edistetään luomulaatuisen raaka-aineen saatavuutta. Tavoitteena on, että toimijoilla on ajantasainen tieto luomukeruujärjestelmästä ja toimitaan yhteistyössä luomukeruualueiden lisäämisessä ja hyödyntämisessä.
  Vaikuttavuus: luomukeruun avulla saadaan lisäarvoa luonnontuotealan tuotteille ja palveluille.

Hankkeen toiminta ja määrälliset tavoitteet

Keskeistä hankkeen toiminnassa on luonnontuotealan toimijoiden toimintamahdollisuuksien ja toiminnan tehokkuuden parantaminen lisäämällä tietoa ja toimijoiden keskinäistä tiedonvaihtoa.

 • Julkaistut artikkelit ja verkkojulkaisut 5 (kohderyhmille räätälöidyt julkaisut)
 • Tuettujen infotilaisuuksien määrä 20 (metsänomistajille, -toimijoille ja keruuorganisaatioille)
 • Tuettujen esittelytilaisuuksien demonstraatioiden määrä 3 (keruutoiminnan ja käsittelyn esittelyt)

Hankkeen toteuttajat, toteutusaika ja rahoitus

Hankkeen hallinnoija on Suomen metsäkeskus ja kumppanina toimii Oulun 4H-yhdistys.
Hankkeen toteutusaika on 1.10.2021–31.12.2023.
Hankkeen henkilötyöresurssi on Metsäkeskuksella 18 kk ja Oulun 4H:lla 9 kk. Hankkeen budjetti on 154 280 euroa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus rahoittaa 95 % hankkeen kustannuksista Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Hankkeen materiaalit

Toiminta-alue
Pohjois-Pohjanmaa

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
4H logo

Lisätietoja