Siirry pääsisältöön

Laserkeilausavusteinen lumituhojen kartoitus ja niitä seuraavien hyönteistuhojen tutkimus - LumiHyönteisLaser

Hankkeen rahoittajat

Maa- ja metsätalousministeriön logo
Hiilestä kiinni logo

Laserkeilausavusteinen lumituhojen kartoitus ja niitä seuraavien hyönteistuhojen tutkimus - LumiHyönteisLaser -hankkeen tavoitteena on

  1. tutkia ja kehittää talvella tapahtuneiden lumituhojen tunnistamista seuraavana keväänä kerättävästä tiheäpulssisesta laserkeilausaineistosta,
  2. tutkia lumituhoja seuraavien hyönteistuhojen riskiä ja
  3. viedä näiden tutkimuksien tulokset käytäntöön siten, että ne palvelisivat esimerkiksi Metsäkeskuksen operatiivista toimintaa metsätuhojen kartoituksissa ja seurannassa – tässä tapauksessa lumituhokohteiden tarkempaa kartoittamista.

Hankkeessa kehitetään lumituhojen tunnistamiseen menetelmä, jonka tulokset viedään jo olemassa olevaan järjestelmään (esim. Metsään.fi). Tästä hyötyvät sekä metsänomistajat, Metsäkeskuksen tekemä työ että metsien terveyden seuranta. Lisäksi samalla saadaan arvokasta lisätietoa lumituhoja seuraavista hyönteistuhosta, joita maassamme ei ole riittävästi tutkittu - etenkään muuttuvan ilmaston aikaan, joka jo itsessään lisää tuhoriskiä nimenomaan kaarnakuoriaisten kohdalla.

Hanke on osa maa- ja metästalousministeriön keväälllä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. 
 

Toiminta-alue
Valtakunnallinen

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Itä-Suomen yliopiston logo
Luonnonvarakeskuksen logo

Lisätietoja