Siirry pääsisältöön

LujaDigi

Digitaalinen koulutuspaketti lujuuslajittelun omaehtoiseen opiskeluun.

Hankkeen kohderyhmät

  • Saha-alan pk-yritysten henkilöstö
  • Puun käytön jatkojalostajat – Teollinen puurakentaminen pk-yritykset
  • Rakentamisen ja puutuotealan oppilaitokset
  • Rakennusvalvonta

Hankkeen tavoite

LujaDigi-hankkeen tavoitteena on tehdä digitaalinen koulutuspaketti puutuotealan yritysten omaehtoiseen henkilöstön lujuuslajittelun koulutukseen.  Osaamisvaatimukset tulevat Ce-standardin kautta. 

Yritys, jolla on valmiudet omatoimisesti ohjata ja kouluttaa työntekijää joko itsenäisellä ja/tai järjestetyllä teorian ja käytännön harjoittelulla, on mahdollisuus tarkastajalle annetun näytön perusteella saada henkilöstölleen lujuuslajitteluoikeus. Mahdollisuus omaehtoiseen henkilöstön kouluttamiseen antaa yritysten talouden ja henkilöstön osaamiseen ja parantamiseen arvokkaan lisän. Yritysten valmiudet käyttää omakoulutuksen mahdollisuutta ovat olleet heikot, ja tarve lujuuslajittelukoulutuksen kehittämiseen on tunnistettu. 

Digitaalinen koulutuspaketti sisältää viisi osaa

  1. Puun ominaisuudet lujuuden kannalta. Omatoiminen luku ja harjoitusosio.
  2. Lujuuslajitteluohjeisto (ominaisuuksien raja-arvot lujuusluokille SFS 5878 standardin mukaan). Osio sisältää ohjeistuksen ja harjoituksia.
  3. Teoriakysymysten harjoitteluosio n. 50 kysymystä. Koe.
  4. Käytännön harjoitteluun sahatavarakappaleiden animaatio, valokuva ja/ tai virtuaalipohjainen harjoitteluosio. 150 animaatio tai valokuvaa sahatavarakappaleista. Valittava oikea lujuusluokka tai vika. 
  5. Teoria- ja käytännön koe.

Teorian ja käytännön harjoittelun yhdistäminen yhdeksi verkkopohjaiseksi opetuspaketiksi antaa yrityksille ja henkilöstölle mahdollisuuden itsenäiseen ja kustannustehokkaaseen työskentelyyn.

Hankkeen hallinnoijana toimii Suomen Sahayrittäjät ry ja hankkeessa asiantuntijana toimii Suomen metsäkeskuksesta Jouni Silvast.

Hankkeen rahoitus tulee Marjatta ja Eino Kollin Säätiöltä sekä yrityksiltä.
Hankkeen toteutusaika on 10.5.2021–31.10.2023.
 

Toiminta-alue
Valtakunnallinen

Hankkeen toteuttajat

Suomen sahayrittäjät ry:n logo.
Metsäkeskuksen logo

Lisätietoja