Skip to main content

Lounais-Suomen yksityistiet

Hankkeen rahoittajat

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston logo

Yksityisteiden kunto on rapistunut ja perusparantamisen määrät ovat laskeneet lähes olemattomiksi. Valtakunnallisesti yksityisteillä on arvioitu olevan korjausvelkaa 1-2 miljardia euroa.  Ongelmaan on herätty ja valtion tukia yksityisteille lisätty.  

Tien kunnossapidon muuttuminen talkootyöstä ammattimaiseksi toiminnaksi vaatii totuttelua. Tiekuntien toimintaan on tulossa uusia sukupolvia, joiden opastus on tärkeää. Yksityisteiden tiekunnat tarvitsevat monenlaista koulutusta ja neuvontaa tiekunnan toiminnan tehostamiseen. Lyhyessä ajassa on tapahtunut paljon uudistuksia: yksityistielaki on uudistunut, tiekunnille on osoitettu uusia tehtäviä ja digitalisaation työkaluja on opittava käyttämään muun muassa etäkokouksien järjestämisessä.  Tiekunnat kaipaavat myös rohkaisua ja asiantuntija-apua kalliiden perusparannusinvestointien päätöksenteossa.   Lounais-Suomen yksityistiet -hanke toimii Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella 1.3.2008-28.2.2022. 

Hankkeen toimenpiteitä 

 • tiekunnille järjestettävät koulutus 
 • tieseminaarit ja retkeilyt 
 • tieisäntien ja tiekuntien yhteiset tilaisuudet 
 • tienhoidon ja perusparannuksien työnäytökset 
 • kuntien yksityistieillat 
 • neuvontapalvelut tiekunnille  
 • opastus avustusten hakuun 
 • tiedonkeruu yksityisteistä ja tiekunnista 

Hankkeen tavoitteita 

 • tiekuntien hallinnon ja kunnossapidon tehostaminen 
 • uuden yritystoiminnan luominen yksityisteiden palveluihin 
 • tiekuntien toiminnan tehostaminen mm. tiekuntia yhdistämällä 
 • metsäteiden perusparantamisen lisäys 
 • tiehoidon palveluntarjoajien koonti yhteiseen rekisteriin 
 • tieisäntien palveluiden lisääntyminen yksityisteiden hoidossa 
 • uusien toimintatapojen ja menetelmien käyttöönotto tienhoidossa  

Hankkeen tuloksia 2018-2020 

 • tieosakkaille on annettu neuvontaa yhteensä 2407 kpl 
 • yksityistieiltoja on järjestetty 33 kpl ja niihin on osallistunut 1825 henkilöä 
 • metsäteitä on kuntokartoitettu 181 km 
 • tiekuntia on saatu aktivoitumaan 352 kpl 
 • hanke on jakanut tiedotteita 6 kpl ja lehtien palstoille olemme päässeet 15 kertaa 

Tutustu yksityisteiden ajankohtaisiin asioihin: tienhoito.fi 

 

Toiminta-alue
Satakunta ja Varsinais-Suomi

Lisätietoja