Siirry pääsisältöön

Added value from logging residues - Lisäarvoa hakkuutähteistä

Hankkeen rahoittajat

Euroopan unionin Interreg Botnia-Atlantica aluekehitysrahaston logo

Hakkuutähteet ovat potentiaalinen raaka-aine korkean lisäarvon yhdisteiden tuottamiseen. Erityisesti neulaset sisältävät suuren määrän arvokkaita yhdisteitä, kuten vitamiineja, bioaktiivisia uuteaineita ja proteiineja. Metsäbiomassapohjaiset uuteaineet ovat potentiaalinen raaka-aine monien korkean lisäarvon tuotteiden, esimerkiksi lääkkeiden tai kosmeettisten aineosien, alusta- ja erikoiskemikaalien, ravinnelisien, biopolymeerien, biomuovien, vaahtojen tai emulsioiden ja pinnoitteiden valmistuksessa. Lisäksi ne ovat potentiaalinen nestemäisten biopolttoaineiden raaka-aine. Näillä luonnosta peräisin olevilla yhdisteillä voitaisiin korvata fossiilipohjaisia tuotteita. Hakkuutähderaaka-aineen hankintaan ja jalostamiseen arvokkaiksi tuotteiksi tarvitaan uusia ja innovatiivisia menetelmiä. Hankintalogistiikkaan liittyy haasteita, koska hakkuujätteet on kerättävä ja jalostettava mahdollisimman tuoreena.

Hankkeen tavoitteena on demonstroida, miten hakkuutähteistä voidaan tuottaa lisäarvoa ja näin avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä tehostaa hakkuutähdepotentiaalin hyödyntämistä. Hankkeessa kehitetään ympäristöystävällisiä prosesseja ja tuotteita, joilla voidaan korvata uusiutumattomista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Lisäksi kartoitetaan mahdollisuuksia hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla hakkuutähteiden kaikki kemialliset komponentit, ei vain uuteaineet.

Hankkeessa kehitetään uusia ja innovatiivisia menetelmiä hakkuutähteiden resurssitehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen hyödyntämiseen, mikä edistää hankealueen taloudellista hyvinvointia. Fossiilipohjaisille tuotteille tarjotaan biomassapohjaisia vaihtoehtoja ja alueen yritysten kehitystä ja toimintaedellytyksiä tuetaan kehittämällä uusia prosessimenetelmiä ja sovelluksia arvokkaille yhdisteille. Ratkaisuja kehitetään yhdessä teollisuuskumppaneiden kanssa edistäen samalla rajat ylittävää yhteistyötä ja hankkeen tulosten käyttöönottoa.

Hankkeen kohderyhmiin kuuluvat biojalostusteollisuus, metsäteollisuus, energiateollisuus, metsänomistajat, metsäteollisuuden urakoitsijayritykset, logistiikka- ja kuljetusyritykset ja koneiden valmistajat (metsäkoneet, fraktiointilaitteistot) sekä kunnat.

Kesto: 1.5.2021-31.10.2022
Rahoittajat: Interreg Botnia-Atlantica -ohjelma yhdessä Pohjanmaan liiton ja Region Västerbottenin kanssa
Johtava hankekumppani: BioFuel Region
Muut hankekumppanit: Luonnonvarakeskus, Centria Ammattikorkeakoulu, Suomen metsäkeskus, Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto (SLU)
Budjetti: 0.63 M euroa
Toiminta-alue: Etelä- ja Keski-Pohjanmaa
 

Hankkeen rahoittajien ja toteuttajien logot: Interreg Botnia-Atlantica, Pohjanmaan liitto, Region Västerbotten, Luke, SLU, Centria, Metsäkeskus ja Biofuel Region.
Toiminta-alue
Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Lisätietoja