Siirry pääsisältöön

Lehtokeskusalueiden luontohelmet

Hankkeen rahoittajat

Helmi ohjelman logo
Metso - Metsien monimuotoisuus logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Ympäristöministeriön logo

Hankkeen kuvaus

Lehtokeskusalueiden luontohelmet eli lyhyemmin Lehtohelmet -hanke on valtakunnallinen METSO-hanke, jota rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö yhdessä. Hanke tukee sekä METSO-ohjelman että Helmi-ohjelman tavoitteita. Hanke toimii pääasiassa eteläisen Suomen lehtokeskusten alueilla, joita ovat Etelä-Suomen hemiboreaalinen vyöhyke, Hämeen lehtokeskus, Keski-Karjalan lehtokeskus ja Pohjois-Savon lehtokeskus.

Kuva: Hankkeen painopistealueet vihreällä.

Hankkeen toteutuksen päävastuu on Suomen metsäkeskuksella. Yhteistyökumppaneina ovat hankealueella toimivat ely-keskukset, Metsähallituksen Luontopalvelut, Suomen ympäristökeskus, metsäalan toimijat ja kunnat. Hanke on alkanut maaliskuussa 2021 ja päättyy vuoden 2023 lopussa.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on tehdä sekä talousmetsä- että suojelulehdoissa konkreettisia luonnonhoidollisia toimenpiteitä. Hankkeen aikana tavataan satoja metsänomistajia ja kartoitetaan tilakäyntien yhteydessä heidän luonnonhoidolliset tavoitteensa. Hanke vastaa hoitotöiden suunnittelusta, ohjeistuksesta ja valvonnasta. Kohteiden hoitoon on mahdollista saada rahoitusta, mikäli niistä aiheutuu ylimääräisiä kuluja.

Monet lehdoista on mahdollista suojella vapaaehtoisesti METSO-ohjelman pysyvällä tai määräaikaisella suojelulla metsänomistajien tavoitteiden mukaisesti. Hankkeessa kerrotaan metsänomistajille myös näistä vaihtoehdoista. Metsänomistaja saa suojelusta korvauksen ja kohteiden arviointi on maksutonta.

Lehdot ovat suomalaisen metsäluonnon monimuotoisuuden keskittymiä. Kun lehtojen hoitoon panostetaan riittävästi sekä talousmetsissä että suojelualueilla ja vielä suojelemattomat arvokkaimmat lehtokohteet saadaan suojelun piiriin, niin lähes puolella Suomen uhanalaisista lajeista on turvatumpi tulevaisuus ja tavanomaisemmilla lehtolajeilla ei ole uhkaa joutua uhanalaisten listalle.

Helmiä lehtokuusaman lehdillä. 

Materiaalit

Koulutus- ja tilaisuusmateriaalit

Lisätietoja

Projektipäällikkö sekä Pirkanmaan ja Hämeen alueen neuvonta

Jukka Ruutiainen
puh. 040 530 6721
jukka.ruutiainenatmetsakeskus.fi

Hankkeen alueelliset neuvojat

Uusimaa

Riikka Otsamo
puh. 050 566 6210
riikka.otsamoatmetsakeskus.fi

Hanna Korpinen
puh. 050 472 2539
hanna.korpinenatmetsakeskus.fi

Varsinais-Suomi ja Satakunta

Inna Salminen
puh. 050 401 6237
inna.salminenatmetsakeskus.fi

Kanta-Häme

Olli Lukanniemi
puh. 040 020 3605
olli.lukanniemiatmetsakeskus.fi

Päijät-Häme

Janne Varjola
puh. 050 433 6927
janne.varjolaatmetsakeskus.fi

Etelä-Savo ja Etelä-Karjala

Anni Pylvänäinen
puh. 050 462 6059
anni.pylvanainenatmetsakeskus.fi

Sara Silvennoinen
puh. 050 454 2489
sara.silvennoinenatmetsakeskus.fi

Pohjois-Savo

Jarmo Laitinen
puh. 040 502 4170
jarmo.laitinenatmetsakeskus.fi
 

Toiminta-alue
Valtakunnallinen

Lisätietoja