Skip to main content

Lehtokeskusalueiden luontohelmet

Hankkeen rahoittajat

Helmi ohjelman logo
Metso - Metsien monimuotoisuus logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Ympäristöministeriön logo

Hankkeen kuvaus

Lehtokeskusalueiden luontohelmet eli lyhyemmin Lehtohelmet -hanke on valtakunnallinen METSO-hanke, jota rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö yhdessä. Hanke tukee sekä METSO-ohjelman että Helmi-ohjelman tavoitteita. Hanke toimii pääasiassa eteläisen Suomen lehtokeskusten alueilla, joita ovat Etelä-Suomen hemiboreaalinen vyöhyke, Hämeen lehtokeskus, Keski-Karjalan lehtokeskus ja Pohjois-Savon lehtokeskus.

Lehtokeskusalueiden luontohelmet-hankkeen painopistealueet

Kuva: Hankkeen painopistealueet vihreällä.

Hankkeen toteutuksen päävastuu on Suomen metsäkeskuksella. Yhteistyökumppaneina ovat hankealueella toimivat ely-keskukset, Metsähallituksen Luontopalvelut, Suomen ympäristökeskus, metsäalan toimijat ja kunnat. Hanke on alkanut maaliskuussa 2021 ja päättyy vuoden 2023 lopussa.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on tehdä sekä talousmetsä- että suojelulehdoissa konkreettisia luonnonhoidollisia toimenpiteitä. Hankkeen aikana tavataan satoja metsänomistajia ja kartoitetaan tilakäyntien yhteydessä heidän luonnonhoidolliset tavoitteensa. Hanke vastaa hoitotöiden suunnittelusta, ohjeistuksesta ja valvonnasta. Kohteiden hoitoon on mahdollista saada rahoitusta, mikäli niistä aiheutuu ylimääräisiä kuluja.

Monet lehdoista on mahdollista suojella vapaaehtoisesti METSO-ohjelman pysyvällä tai määräaikaisella suojelulla metsänomistajien tavoitteiden mukaisesti. Hankkeessa kerrotaan metsänomistajille myös näistä vaihtoehdoista. Metsänomistaja saa suojelusta korvauksen ja kohteiden arviointi on maksutonta.

Hankkeessa järjestetään myös koulutuksia sekä metsänomistajille että metsäammattilaisille. Näistä tulee aikanaan lisätietoa Metsäkeskuksen tapahtumasivuille.

Lehdot ovat suomalaisen metsäluonnon monimuotoisuuden keskittymiä. Kun lehtojen hoitoon panostetaan riittävästi sekä talousmetsissä että suojelualueilla ja vielä suojelemattomat arvokkaimmat lehtokohteet saadaan suojelun piiriin, niin lähes puolella Suomen uhanalaisista lajeista on turvatumpi tulevaisuus ja tavanomaisemmilla lehtolajeilla ei ole uhkaa joutua uhanalaisten listalle.

Sadehelmiä lehtokuusaman lehdillä

Helmiä lehtokuusaman lehdillä. 

Materiaalit

Lisätietoja

Projektipäällikkö sekä Pirkanmaan ja Hämeen alueen neuvonta

Jukka Ruutiainen
puh. 040 530 6721
jukka.ruutiainenatmetsakeskus.fi

Hankkeen alueelliset neuvojat

Uusimaa

Pia-Maria Thomssen
puh. 050 350 0547
pia-maria.thomssenatmetsakeskus.fi

Varsinais-Suomi

Inna Salminen
puh. 050 401 6237
inna.salminenatmetsakeskus.fi

Häme

Olli Lukanniemi
puh. 040 020 3605
olli.lukanniemiatmetsakeskus.fi

Toiminta-alue
Valtakunnallinen