Siirry pääsisältöön

Laatuloikka luonnonhoitoon Pohjois-Savossa

Hankkeen rahoittajat

Lokakuussa 2019 käynnistyneen Laatuloikka luonnonhoitoon Pohjois-Savossa -hankkeen tavoitteena on parantaa talousmetsien luonnonhoidon tasoa Pohjois-Savon maakunnan alueella. 

Tähän pyritään lisäämällä metsänomistajien, metsätalouden toimijoiden ja töiden toteuttajien tietoisuutta ja osaamista luonnonhoidosta. Hanke neuvoo ja motivoi metsänomistajia ja metsäammattilaisia hyödyntämään paikkatietoaineistoja ja niihin perustuvia työkaluja aiempaa tehokkaammin. Lisäksi hanke aktivoi toimialarajat ylittävää yhteistyötä ja luo verkostoja toimijoiden välille.      

Hanke koostuu seuraavista neljästä työpaketista: 

  • Säästö- ja lahopuun määrän lisääminen 
  • Turvemaiden luonnonhoidon tehostaminen 
  • Metsätalouden vesistökuormituksen vähentäminen 
  • Luontoon ja ympäristöön liittyvä verkosto- ja viestintätyö 

Hanke tarjoaa infotilaisuuksia, retkeilyjä, säästöpuukävelyjä, koulutuksia ja seminaareja luonnonhoidosta. Hanke on kaksivuotinen.  

Tulevat tapahtumat  

Tulevia tapahtumia voit seurata Metsäkeskuksen tapahtumakalenterista. 

Materiaalit ja webinaaritallenteet 

Metsäkahvit virtuaalisesti

Kustannustehokas ja luontoarvot huomioiva taimikonhoito -webinaari 14.4.2021

Suometsien ilmastokestävä hoito ja käyttö -webinaari 19.11.2020 

Säästöpuut ja lahopuusto luonnonhoidossa -webinaari 3.11.2020 

Suonpohja ja peltoheitot metsittämällä hiilinieluksi ja vesistökuormitus kuriin -webinaari 7.5.2020  

Hanke toteutetaan Pohjois-Savon alueella. 
Toteutusaika: 21.10.2019 - 31.12.2022
Hanketta rahoittaa ELY-keskus (Maaseuturahasto) ja Suomen metsäkeskus.  
Hanketta hallinnoi ja sen toteuttaa Suomen metsäkeskuksen itäinen palvelualue. 

Toiminta-alue
Pohjois-Savo

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo

Lisätietoja