Siirry pääsisältöön

Ilmastokestävien jatkuvan kasvatuksen metsien korjuun suunnittelu ja toteutus digitalisaation keinoin Pohjois-Karjalassa - KESTO

Hankkeen rahoittajat

Euroopan unionin aluekehitysrahaston logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton logo

KESTO-hanke jalostaa tutkimustietoa ja tuottaa työkaluja jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen soveltuvien metsien luokitteluperusteisiin ja kohdennukseen, korjuun suunnitteluun ja toteutukseen sekä korjuun resurssien suunnitteluun ja seurantaan. Hankkeen tulokset syntyvät tutkimuksen, käytännön metsäammattilaisten ja käytäntöä tukevan opetuksen yhteistyönä. Yhteistyön myötä hankkeessa jalostuu tiedonsiirron verkostomalli, joka varmistaa uuden jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen tutkimustiedon siirtymisen koulutuksen kautta käytäntöön myös hankkeen jälkeen. 

Hankkeessa kehitetyt työkalut, työmenetelmät ja koulutustuotteet lisäävät metsäalan toimijoiden tietämystä jatkuvapeitteisestä metsänkasvatuksesta sekä parantavat pohjoiskarjalaisten metsätalouteen kytkeytyvien yritysten toimintaedellytyksiä. Hankkeen tuloksena jatkuvapeitteinen metsänkasvatus kohdentuu parhaille kohteille, kehitetyt työkalut ja -menetelmät parantavat sen ennakkosuunnittelua sekä hakkuun ja metsäkuljetuksen laatua ja kannattavuutta. Tämän myötä jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen puutuotannon kannattavuus paranee ja hakkuumäärät kasvavat lisäten sekä ympäristö- että taloushyötyä niin yrityksille kuin metsänomistajille.

KESTO-hankkeen toteutusaika on 1.5.2022 - 31.12.2023. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja toteuttajina ovat Luonnonvarakeskus, Suomen metsäkeskus ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria. Hankkeen tulokset ovat julkisia ja hyödynnettävissä valtakunnallisesti.

Toiminta-alue
Pohjois-Karjala

Hankkeen toteuttajat

Luonnonvarakeskuksen logo
Metsäkeskuksen logo
Riverian logo

Lisätietoja