Siirry pääsisältöön

Kannattava metsänomistus

Hankkeen rahoittajat

Puun käyttö on Kaakkois-Suomessa aktiivista. Puuhuollon toimivuuden ja metsätalouden kestävyyden edellytyksenä on, että metsät ovat aktiivisessa hoidossa ja käytössä. Yksityismetsien merkitys puun tuotannossa on suuri, sillä noin 80 prosenttia teollisuuden käyttämästä kotimaisesta raakapuusta on peräisin yksityismetsistä. Siten yksityismetsänomistajien toiminta ja aktiivisuus puumarkkinoilla on teollisuuden puunhankinnan näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää.  

Yksityismetsänomistuksen rakenteen ennakoidaan muuttuvan siten, että seuraavan kymmenen vuoden aikana metsänomistajien keski-ikä edelleen nousee. Omistusjärjestelyt kannattaisi tehdä omistajien elinaikana, jolloin järjestelyt voidaan toteuttaa hallitummin ja vältetään kuolinpesäomistuksien syntyminen. Merkittävä muutos metsänomistajakunnassa on odotettavissa, kun suurten ikäluokkien metsäomaisuus siirtyy seuraaville sukupolville. Metsätalous kaipaa uusia, omasta tahdostaan metsänomistajiksi ryhtyviä metsänomistajia.    

Kannattava metsäomistus -hanketta rahoittavat Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen ely-keskukset. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2019–31.10.2022  

Hankkeen tavoitteet 

Kannattava metsänomistus -koulutushankkeen tavoitteena on saada aikaan aktiivisia metsätilojen omistajanvaihdoksia ja hallittua yhteisomistusta.  

 • Aktiivinen ja yritysmäisempi metsänomistus  
 • Metsänomistusrakenteen kehittäminen  
  • Uusien kuolinpesien syntymisen ehkäiseminen elinaikana tehdyillä metsätilojen omistajanvaihdoksilla  
  • Nykyisten kuolinpesäomistuksien ja metsäyhtymien vähentäminen  
  • Metsätilojen pirstoutumisen ehkäiseminen  
  • Metsätilojen siirtyminen yksinomistukseen  
  • Metsätilakoon kasvattaminen  
 • Metsätilarakenteen kehittäminen  
  • Yhteismetsien lisääminen    
  • Yhteismetsien pinta-alan kasvattaminen  

Hankkeen koulutukset 

Hanke toteutetaan luokkakoulutuksina, webinaareina, verkko-opintoina ja loppuseminaarilla. Hankkeen sisältö on jaettu kolmeen aihealueeseen. Kaikki koulutuskerrat järjestetään useampaan kertaan hankkeen aikana (kaksi peräkkäistä settiä), jotta myöhemminkin mukaan ilmoittautuneet voivat käydä kaikki koulutukset. Koulutukset alkoivat jo vuoden 2020 helmikuussa. 

Ilmoittaudu koulutuksiin Metsäkeskuksen tapahtumakalenterissa. Osallistumismaksu 100,00 euroa/hlö (ALV 0%) sisältäen kaikki hankkeen järjestämät tapahtumat sekä oheismateriaalin. Maksu on vähennyskelpoinen metsätalouden verotuksessa.

Hankkeen aihealueet ja koulutukset

 • Aktiivinen ja yritysmäinen metsänomistus   
  • Metsäverotus  
  • Digitieto metsätaloudessa    
  • Metsä sijoituksena    
  • Metsän ja sen omistajan riskien hallinta  
 • Metsätilojen omistusjärjestelyt   
  • Metsätilan sukupolvenvaihdos, tavoitteen määrittely ja taloudellinen näkökulma   
  • Kuolinpesien ja yhtymien toiminta ja purkaminen    
  • Sähköinen kiinteistönvaihdantapalvelu, vain webinaarina  
 • Metsätilarakenne   
  • Kannattaako liittyä valmiiseen vai perustaa oma yhteismetsä?  

Koulutukset järjestetään seitsemällä eri paikkakunnalla: Savonlinna, Pieksämäki, Mikkeli, Kouvola, Kotka, Lappeenranta ja Helsinki. Näiden lisäksi järjestetään myös webinaariryhmä, joka mahdollistaa osallistumisen omalta tietokoneelta.   

Tulossa olevat koulutukset vuosina 2021 ja 2022

Syksy 2021

 • Metsätilan sukupolvenvaihdos, tavoitteen määrittely ja taloudellinen näkökulma
 • Digitieto metsätaloudessa 
 • Kuolinpesien ja yhtymien toiminta ja purkaminen 

Kevät 2022

 • Metsäverotus 
 • Kannattaako liittyä valmiiseen vai perustaa oma yhteismetsä?  
 • Metsän ja sen omistajan riskien hallinta 

Syksy 2022

 • Metsä sijoituksena 
 • Webinaari: Sähköinen kiinteistövaihdantapalvelu 
 • Loppuseminaari 

Koulutuksien suunniteltuihin aikatauluihin saattaa tulla muutoksia. Metsäkeskuksen tapahtumakalenterissa näkyvät tarkat ajankohdat tuleville koulutuksille puolivuosittain. 

Toiminta-alue
Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo

Lisätietoja