Siirry pääsisältöön

Metsänomistajan päätöksenteon tuki muuttuvassa toimintaympäristössä - Integrate

Hankkeen rahoittajat

Metsänomistajan päätöksenteon tuki muuttuvassa toimintaympäristössä (Integrate) -hankkeessa kehitetään uudenlainen interaktiivinen ja riippumaton oppimisympäristö. Tämä tehdään perustamalla maastoon marteloskooppeja, joita voidaan tarkastella ja käsitellä metsänhoidollisesti mobiilisovelluksen avulla. Yhdessä nämä luovat uudenlaisen virtuaalisen oppimisympäristön.

Marteloskooppi (eng. marteloscope) on hehtaarin koeala, jonka puustotiedot (puun rinnankorkeusläpimitta, pituus ja sijainti) on mitattu ja puiden pienelinympäristöt määritetty. Marteloskooppeja on menestyksellä käytetty Euroopassa metsänomistajien ja metsäammattilaisten verkostoitumiseen sekä heidän tietämyksensä ja osaamisensa kehittämiseen. Niitä on perustettu jo yli 200 kappaletta 15 eri maahan. Pohjois-Karjalaan näitä marteloskooppeja on nyt perustettu kaksi kappaletta. Tekstin lopussa on linkki lähestymiskarttoihin, joiden avulla marteloskoopit voi löytää.

Marteloskooppien virtuaaliseen metsänkäsittelyyn käytetään EFI:n kehittämää I+ Trainer-sovellusta. Tällä mobiilisovelluksella voidaan tehdä virtuaalista puuvalintaa ja vertailla erilaisia metsänkäyttöstrategioita ja niiden vaikutuksia. Se antaa välittömän palautteen tehtyjen valintojen vaikutuksista puuntuotantoon, talouteen ja monimuotoisuuteen. Hankkeessa sovellukseen lisätään hiilensidontaan ja metsän hiilitaseeseen liittyvää laskentaa, jolloin metsänkäsittelystrategioiden vaikutusten tarkastelua voidaan laajentaa ajankohtaisiin hiilitaseeseen liittyviin kysymyksiin.

Marteloskoopeista, mobiilisovelluksesta ja koulutuspaketeista koostuva kokonaisuus mahdollistaa metsänomistajille välittömän ja suoran palautteen ajankohtaisista metsien käyttöön liittyvistä kysymyksistä. Myös kansalaiset voivat hyödyntää hankkeen tuotoksia metsien monipuoliseen käyttöön ja päätöksentekoon liittyvissä kysymyksissä itsenäisesti tai ryhmän kesken.

Lisätietoa Metsänomistajan päätöksenteon tuki muuttuvassa toimintaympäristössä -hankkeesta on Karelia-ammattikorkeakoulun sivuilla.

Toiminta-alue
Pohjois-Karjala

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Karelia-ammattikorkeakoulun logo
European Forest Institute EFIn logo

Lisätietoja