Siirry pääsisältöön

Ilmastoviisas Meri-Lappi

Hankkeen rahoittajat

Lapin liiton logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
Euroopan unionin aluekehitysrahaston logo

Ilmastoviisas Meri-Lappi on seutukunnallinen kehittämishanke. Toteuttajina toimivat Suomen Metsäkeskus, Meri- Lapin Kehittämiskeskus, Lapin ammattikorkeakoulu sekä Suomen ympäristökeskus Syke. Hankeaika on 2/2022–6/2023. Kokonaisbudjetti hankkeessa on 302 200 euroa ja EAKR tuki 90 prosenttia eli 271 980 euroa.

Hankkeen tavoitteena on auttaa hiilineutraaliin yhteiskuntaan tarvittavien muutosten tunnistamisessa jakamalla uusinta tietoa ja hyviä käytäntöjä kaikille hankkeen kohderyhmille. Kunnissa tuetaan strategista johtamista ja toimintatapojen muutosta niin, että ilmasto-työ konkretisoituu kuntien eri vastuualueilla tavoitteelliseksi toiminnaksi, esimerkiksi Hinku-verkoston kautta.

Seutukuntatasolla rakennetaan toimintatapoja ja toimenpiteitä ilmastotyön tehostamiseksi ja juurruttamiseksi alueella. Yritysten ja kuntalaisten valmiuksia aktivoidaan uusiutuvien ratkaisujen kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Lisäksi perehdytetään kuntia ja yrityksiä vähähiiliseen rakentamiseen ja arviointityökaluihin.

Ilmastoviisas Meri-Lappi on jatkoa hankkeelle Vähähiilinen Lappi, joka toimi kuudessa Lapin kunnassa vuosina 2019 – 2022. Väppi-hankkeen sivuilta löydät paljon aiheeseen liittyvää tietoa.

Katso myös:

Toiminta-alue
Lappi

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Lapin ammattikorkeakoulun logo
Suomen ympäristökeskuksen logo
Meri-Lapin kehittämiskeskuksen logo

Lisätietoja