Siirry pääsisältöön

Ilmastomme on tulevaisuutemme - Vårt klimat vår framtid

Ilmastomme on tulevaisuutemme -hanke kestää 17.8.2020-31.12.2022. Hankkeella on toimintaa Metsäkeskuksen eteläisellä palvelualueella Pohjanmaan maakunnassa. 

Hankkeen tavoitteena on tiedottaa metsien roolista hiilinieluna. Suurin kohderyhmä ovat maakunnan kaikkien yläasteiden ja lukioiden nuoret. Kohderyhmä on erityisen tärkeä, sillä monet nuoret kokevat vahvaa ilmastohuolta. 

Hanke tuottaa luentomateriaalia ja vierailee kouluissa ja lukioissa. Painopiste on metsän roolissa ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä, metsänhoidossa ja hiilen kiertokulussa. Hanke keskittyy myös siihen, mitä jokainen voi tehdä vähentääkseen ilmastojalanjälkeä arjessaan. 

Muut kohderyhmät ovat metsänomistajat ja päätöksentekijät. 

Tavoitteena on lisätä tietoa metsästä, kestävästä metsänhoidosta ja hiilen kiertokulusta. Keskitymme myös puuhun kestävänä materiaalina ja kerromme jokapäiväisistä valinnoista, jotka johtavat pienempään ilmastojalanjälkeen. 

Hanketta rahoittaa Pohjanmaan ELY-keskus, Föreningen för skogskulturin, Metsämiestensäätiön/Metsäkoulutuksen ja Svenska kulturfondenin tuella. 

Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Suomen metsäkeskus. Hanke on kaksikielinen. 

Hankkeen kesto: 17.8.2020-31.12.2022

Vårt klimat vår framtid

Projektet Vårt klimat vår framtid pågår under tiden 17.8.2020 – 31.12.2022 på Skogscentralens södra serviceområde i landskapet Österbotten. 

Syftet med projektet är att informera om skogens roll som kolsänka. Den största målgruppen är ungdomar i landskapets samtliga högstadier och gymnasier. Målgruppen är speciellt viktig eftersom många unga upplever en stark klimatoro.  

Projektet producerar föreläsningsmaterial och besöker skolor och gymnasier. Fokus ligger på skogens del i klimattalkot, skogsskötsel och kolets kretslopp. Projektet fokuserar också på vad var och en kan göra för att minska på klimatavtrycket i sin vardag.  

Övriga målgrupper är skogsägare och beslutsfattare. 

Målsättningen är att öka kunskapen om skog, hållbart skogsbruk och kolets kretslopp. Vi fokuserar också på trä som ett hållbart material och informerar om val i det vardagliga livet som leder till minskat klimatavtryck.   

Projektet basfinansieras av Österbottens NTM-central med stöd av Föreningen för Skogskultur, Metsämiestensäätiö/Metsäkoulutus och Svenska kulturfonden.   

Projektet administreras och genomförs av Finlands skogscentral. Projektet är tvåspråkigt. 

Projekttid: 17.8.2020-31.12.2022.

Toiminta-alue
Pohjanmaa

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Ely keskuksen logo
Metsämiesten säätiön logo
Metsäkoulutuksen logo
Svenska kulturfonden logo
Föreningen för Skogskultur logo

Lisätietoja