Siirry pääsisältöön

Ilmastokestävää suometsän hoitoa Pirkanmaalla

Hankkeen rahoittajat

Ilmastokestävää suometsän hoitoa Pirkanmaalla- koulutushanke toteuttaa Pirkanmaan alueellista metsäohjelmaa, kansallista metsästrategiaa ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutoksen sopeutumiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä Suomen hallitusohjelman ilmastotoimenpiteitä.

Päätavoite on uudistaa ja monipuolistaa suometsien käsittelyä siten, että ojitettujen turvemaiden hiilipäästöt ja vesistökuormitus alenevat. Hankkeen toimilla pyritään optimoimaan kunnostusojitusten määrää kohdistamalla ojaverkoston ylläpitoon liittyvät toimenpiteet nykyistä tarkemmin vain metsäkasvatuksen kannalta välttämättömiin kohteisiin ja lisäämällä jatkuvapeitteistä metsänkasvatusta sille soveltuvissa kohteissa.

Turvemaametsien maaperäpäästöjä vähentämällä pystytään saavuttamaan nopeavaikutteisesti suurin maankäyttösektorin päästövähennys vuoteen 2035 mennessä.

Hanke järjestää monipuolisia koulutuksia, työnäytöksiä, opintomatkoja ja tekee kokeiluja.

Hanketta on tuettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020. Hanke on käynnissä 1.1.2022-31.12.2023. Osatoteuttajina ovat Tampereen kaupunki/Tredu ja Luonnonvarakeskus. 

Toiminta-alue
Pirkanmaa

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Tredun logo
Luonnonvarakeskuksen logo

Lisätietoja