Siirry pääsisältöön

Hyyppäränharjun METSO-yhteistoimintaverkosto

Hankkeen rahoittajat

Ympäristöministeriön logo

Hyyppäränharjun METSO yhteistoimintaverkosto -hankkeen kohdealueena on Varsinais-Suomen maakunnassa, Salon ja Someron kaupunkien alueilla sijaitseva Hyyppäränharju- ja Natura-alue lähiympäristöineen. Alue on valtakunnallisesti merkittävä luonnon monimuotoisuuden keskittymä, jossa pienvedet, paahdeympäristöt, lehdot ja puustoiset suot muodostavat monipuolisen elinympäristöjen verkoston.

Hankkeen tavoitteena on yhteistoimintaverkoston luominen ja yhteistoiminnan kehittäminen luonnon monimuotoisuuskeskittymän ympärille. Pyrkimyksenä on valtakunnallisen toimintamallin kehittäminen luonnonhoidon suunnitteluun. Hankkeessa edistetään uhanalaisten luontotyyppien ja -lajien suojelua sekä METSO-ohjelman vapaaehtoisen suojelun toteutusta. Lisäksi tehdään yhteistyötä monien muiden käynnissä olevien valtakunnallisten hankkeiden kanssa. Huomiota kiinnitetään myös metsänomistajien neuvontaan ja osallistamiseen.

Hanketta vetää ja hallinnoi asiantuntijaorganisaatio Valonia, joka on osa Varsinais-Suomen liiton organisaatiota. Hankkeessa on yhteistyökumppaneina mukana Metsähallitus, Varsinais-Suomen Ely-keskus, Suomen metsäkeskus ja Tapio Oy. Metsäkeskuksen osuuden vastuuhenkilönä toimii läntisen alueen luonnonhoidon asiantuntija Jarmo Uimonen. Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö. Hanke on käynnissä 1.4.2020-31.12.2022.

Metsähallitus tekee luontotyyppi-inventointia valtion mailla sekä yksityisillä luonnonsuojelualueilla. Metsähallituksella on käytettävissään Helmi-suojeluohjelman kautta rahoitusta ennallistamiseen ja luonnonhoitoon, esimerkiksi soiden ja pienvesien ennallistamiseen. Myös Ely-keskuksella on Helmi-ohjelman kautta rahaa inventointeihin.

Metsäkeskus toteuttaa hoidettavien elinympäristöjen kartoitusta luonnonhoitohankkeiden hankehakua varten. Näiden hoitotoimien toteutus voidaan rahoittaa Kemerasta. Lisäksi Metsäkeskus osallistuu metsänomistajien neuvontaan ja koulutukseen.

Toiminta-alue
Varsinais-Suomi

Hankkeen toteuttajat

Lisätietoja