Siirry pääsisältöön

Hyvinvointia metsän elinkeinoista

Hankkeen rahoittajat

Hankkeen tavoitteena on koulutuksen, neuvonnan, viestinnän ja käytännön opastuksen avulla aktivoida metsänomistajia nykyistä suunnitelmallisempaan ja omien tavoitteidensa mukaiseen metsien hoitoon ja käyttöön. Kohderyhmänä ovat Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa asuvat metsänomistajat, jotka eivät hoida ja käytä metsäomaisuuttaan aktiivisesti tai joilla on puuntuotannon ohella paljon muita tavoitteita.

Hankkeessa pyritään tavoittamaan useita sukupolvia. Nuorille herätetään kiinnostus metsänomistusta ja yrittäjyyttä kohtaan sekä innokkuus lähteä opiskelemaan metsä- ja luonnonvara-alaa.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa toteutetaan metsänomistajille suunnattuja koulutustilaisuuksia seuraavista teemoista: metsänomistamisen perusteet ja metsäomaisuuden hallinta, metsän- ja luonnonhoito, keruutuotteet ja luomusertifiointi, virkistys- ja matkailukäyttö, maisemanhoito ja kulttuurimaisemat sekä joulukuusien kasvatus ja koristehavut. Lisäksi järjestetään tehdas- ja yritysvierailuja ja nuorille suunnattuja työelämä- ja yrityskursseja.

Hankkeessa järjestetään 44 koulutustilaisuutta, lähetetään 2000 infokirjettä ja tehdään 30 tilakäyntiä. Tavoitteena on kontaktoida kaikkiaan noin 3000 metsänomistajaa.

Toteutusaika on 1.2.2022-31.10.2023. Hanketta hallinnoi Suomen metsäkeskus ja osatoteuttajina ovat Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset ja 4H-liitto.

Hankkeen hyödyt

Hankkeen tuloksena syntyy 30 yritystä ja 15 sivuelinkeinoa. Toiminnassa oleviin yrityksiin syntyy uusia tuotteita, asiakassuhteita ja lisää liikevaihtoa. Metsänomistajat saavat lisätuloja.

Hankkeeseen osallistuneet nuoret saavat oman, henkilökohtaisen metsämentorin eli tukea ja opastusta yritystoimintaan, kouluttautumiseen ja työllistymiseen.

Hanketta rahoittavat Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Materiaalit

Webinaaritallenteet

Hyvinvointia metsän elinkeinoista -hanke ja Metsäkeskuksen Mättäällä-podcast

Toiminta-alue
Satakunta ja Varsinais-Suomi

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Länsi-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten logo
4H logo

Lisätietoja