Siirry pääsisältöön

HYTKY – Hydrologisen kytkeytyneisyyden tarkastelu laserkeilausaineistoa hyödyntäen

Hankkeen rahoittajat

Hiilestä kiinni logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo

Hakkuissa ja ojien kunnostuksen suunnittelussa on tärkeää huomioida, että veden pinta säilyy puuston kasvun ja hiilensidonnan kannalta parhaalla tasolla. Pohjaveden pinnan tasolla on merkittävä vaikutus turpeen hajoamiseen sekä suometsien hiilinieluihin.

Hydrologisen kytkeytyneisyyden tarkastelu laserkeilausaineistoa hyödyntäen (HYTKY) -hankkeen tavoitteena on parantaa hiilensidonnan huomioimista suometsien hoitohankkeissa. Hankkeessa kehitettävän menetelmän avulla voidaan kohdentaa kunnostustoimenpiteet niihin ojaverkoston osiin, joissa ojien kunnostaminen on tarpeellisinta. Hanke kuuluu maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuuteen. Hankkeen tavoitteena on parantaa oleellisesti tutkimustiedon saatavuutta metsänkasvatusvaihtoehtojen valintaa koskevan päätöksenteon tueksi.

Hankkeen tuloksena spatiaalisesti hajautetusta Suosimulaattorista syntyy HYTKY-hankkeen testialueille netin kautta käytettävissä oleva versio, joka mahdollistaa erilaisten ojasyvyysvaihtoehtojen simuloinnin.

Hanke tuottaa suometsien hoitohankkeen suunnitteluun sellaisia menetelmiä ja aineistoja, jotka hyödyttävät suometsien hoidon ilmastotavoitteiden huomioimisessa, taloudellisesti kannattavien suometsän hoitohankkeiden markkinoinnissa sekä kohteiden taloudellisuuden arvioinnissa ja suunnittelussa sekä vesiensuojelumenetelmien valinnassa ja metsänomistajien neuvonnassa.

Hankkeen toteuttajia ovat Tapio Oy, Luonnonvarakeskus, Suomen metsäkeskus ja Arbonaut Oy.

Hyödyllisiä linkkejä

Toiminta-alue
Valtakunnallinen

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Tapion logo
Luonnonvarakeskuksen logo
Arbonautin logo

Lisätietoja