Siirry pääsisältöön

Hiiliviisas monimuotoisuusinventointi - HIMO

Hanke on päättynyt

Hankkeen rahoittajat

Euroopan unionin aluekehitysrahaston logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton logo

Hankkeen tavoitteena oli kehittää hankintamenettelyjä nykyistä tarkempien kaukokartoitusaineistojen saamiseksi luontoarvojen tunnistamista ja arviointia varten. Hankkeessa testattiin, voiko miehittämättömiä ilma-aluksia hyödyntämällä tehostaa ympäristön seurantaan ja valvontaan liittyvää työtä. Case-esimerkkinä oli metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt (ns. metsälakikohteet), joita Suomessa on yli 80 000 kappaletta.

Pienialaiset ja hajallaan olevat metsälakikohteet ovat tehokkaan maastotyön tekemisen kannalta ongelmallisia, aiheuttaen tehotonta ajankäyttöä sekä ylimääräistä matkustamista, joten kustannustehokkaille ja hiilijalanjälkeä pienentäville ratkaisuille on kysyntää.

Työpaketti 1: Kuvausteknologian ja -prosessin suunnittelu, kuvausten hankinnan suunnittelu.

  • Työpaketissa testattiin kuvaustekniikoita ja niiden mahdollisuuksia vastata vaativiin kuvauksen kriteereihin. Tavoitteena oli saada laadultaan sekä sijainniltaan tarkkaa tietoa metsälakikohteiden tunnistamiseksi ja tietohuoltomenetelmien parantamiseksi.
  • Tuotos: Julkinen raportti testattavien kuvausteknologioiden toimivuudesta luontoarvojen tunnistamisessa. Raportissa kuvataan mm. kuvaukset, välineet ja kuvien laatu.

Työpaketti 2: Metsälakikohteiden tietohuollon uuden prosessin kuvaus

  • Työpaketissa toteutettiin kuvausten hankinta tarjouskilpailuna. Hankealue oli Pohjois-Karjala, josta valittiin riittävä määrä erilaisia metsälaki- tai muita arvokkaita kohteita elinympäristöjä kuvauksien testialueiksi. Kuvauksia tehtiin 6-8 päivänä, niin lehdettömään kuin lehdelliseen aikaan.
  • Tuotos: Julkinen raportti, jossa kuvataan, mitä etuja ja mahdollisia heikkouksia ilmenee metsälakikohteiden kaukokartoituksessa verrattuna nykyiseen tietohuoltoprosessiin. Eri kuvausmenetelmien toimivuutta ja kustannuksia vertaillaan metsälakikohteen esimerkin kautta. Raportti sisältää ohjeistuksen kuvausten kilpailuttamiseksi luontoarvojen tunnistamista varten.

Työpaketti 3: Raportti kuvauksien muista mahdollisuuksista

  • Em. työpakettien tulosten sekä sidosryhmähaastattelujen pohjalta arvioitiin testatun teknologian toimivuutta muissa sovelluskohteissa, kuten esim. maatalouden valvonta- ja tarkastustyössä, vesistö-, luonto- ja ennallistamiskohteiden seurannassa ja aikasarjojen laadinnassa. Lisäksi tiedusteltiin kiinnostusta alueellisten toimijoiden yhteishankintana tehtävään kuvauspalvelujen ostamiseen.
  • Tuotos: Julkinen raportti testatun kuvausteknologian hyödyntämismahdollisuuksista muissa luonnon- ja ympäristösuojelun ja seurannan kohteissa.

Hankkeen tuloksista pidettiin avoin tiedotustilaisuus.

Hankkeen toteutusaika oli 1.9.2021-31.12.2022. Hanketta rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto ja tuen myönsi Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Hankkeen tavoitteet tukevat ”Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen” -toimintalinjaa ja ” Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta” -erityistavoitetta. 

Hankkeen nettokustannukset ovat 98 780 euroa, josta EAKR:n ja valtion rahoitus on 80 prosenttia.

Kuvassa ilma-alus, jolla maaston kuvauksia tehdään. Kuvaukset tekee Kelluu Oy.

Toiminta-alue
Pohjois-Karjala

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo

Lisätietoja