Siirry pääsisältöön

Hiiliviisas monimuotoisuusinventointi - HIMO

Hankkeen rahoittajat

Euroopan unionin aluekehitysrahaston logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton logo

Hankkeen tavoitteena on kehittää hankintamenettelyjä nykyistä tarkempien kaukokartoitusaineistojen saamiseksi luontoarvojen tunnistamista ja arviointia varten. Hankkeessa testataan, voiko miehittämättömiä ilma-aluksia hyödyntämällä tehostaa ympäristön seurantaan ja valvontaan liittyvää työtä. Case-esimerkkinä on metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt (ns. metsälakikohteet), joita Suomessa on yli 80 000 kappaletta.

Pienialaiset ja hajallaan olevat metsälakikohteet ovat tehokkaan maastotyön tekemisen kannalta ongelmallisia, aiheuttaen tehotonta ajankäyttöä sekä ylimääräistä matkustamista, joten kustannustehokkaille ja hiilijalanjälkeä pienentäville ratkaisuille on kysyntää.

Työpaketti 1: Kuvausteknologian ja -prosessin suunnittelu, kuvausten hankinnan suunnittelu.

  • Työpaketissa testataan kuvaustekniikoita ja niiden mahdollisuuksia vastata vaativiin kuvauksen kriteereihin. Tavoitteena on saada laadultaan sekä sijainniltaan tarkkaa tietoa metsälakikohteiden tunnistamiseksi ja tietohuoltomenetelmien parantamiseksi.
  • Tuotos: Julkinen raportti testattavien kuvausteknologioiden toimivuudesta luontoarvojen tunnistamisessa. Raportissa kuvataan mm. kuvaukset, välineet ja kuvien laatu.

Työpaketti 2: Metsälakikohteiden tietohuollon uuden prosessin kuvaus

  • Työpaketissa toteutetaan kuvausten hankinta tarjouskilpailuna. Hankealue on Pohjois-Karjala, josta valitaan riittävä määrä erilaisia metsälaki- tai muita arvokkaita kohteita elinympäristöjä kuvauksien testialueiksi. Kuvauksia tehdään 6-8 päivänä, niin lehdettömään kuin lehdelliseen aikaan.
  • Tuotos: Julkinen raportti, jossa kuvataan, mitä etuja ja mahdollisia heikkouksia ilmenee metsälakikohteiden kaukokartoituksessa verrattuna nykyiseen tietohuoltoprosessiin. Eri kuvausmenetelmien toimivuutta ja kustannuksia vertaillaan metsälakikohteen esimerkin kautta. Raportti sisältää ohjeistuksen kuvausten kilpailuttamiseksi luontoarvojen tunnistamista varten.

Työpaketti 3: Raportti kuvauksien muista mahdollisuuksista

  • Em. työpakettien tulosten sekä sidosryhmähaastattelujen pohjalta arvioidaan testatun teknologian toimivuutta muissa sovelluskohteissa, kuten esim. maatalouden valvonta- ja tarkastustyössä, vesistö-, luonto- ja ennallistamiskohteiden seurannassa ja aikasarjojen laadinnassa. Lisäksi tiedustellaan kiinnostusta alueellisten toimijoiden yhteishankintana tehtävään kuvauspalvelujen ostamiseen.
  • Tuotos: Julkinen raportti testatun kuvausteknologian hyödyntämismahdollisuuksista muissa luonnon- ja ympäristösuojelun ja seurannan kohteissa.

Hankkeen tuloksista pidetään avoin tiedotustilaisuus (esim. seminaari tai webinaari).

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021-31.12.2022. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja tuen on myöntänyt Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Hankkeen tavoitteet tukevat ”Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen” -toimintalinjaa ja ” Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta” -erityistavoitetta. 

Hankkeen nettokustannukset ovat 98 780 euroa, josta EAKR:n ja valtion rahoitus on 80 prosenttia.

Pitkulaista ilma-alusta otetaan ulos tallista. Alus on noin 10 metriä pitkä, ja sitä pitelee kaksi henkilöä.

Kuvassa ilma-alus, jolla maaston kuvauksia tehdään. Kuvaukset tekee Kelluu Oy.

Toiminta-alue
Pohjois-Karjala

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo

Lisätietoja