Siirry pääsisältöön

Paikkatietoon ja luontoarvoihin perustuva pienvesien suojavyöhykkeiden suunnittelu - GIS-SUS

Hanke on päättynyt

Hankkeen rahoittajat

Euroopan unionin aluekehitysrahaston logo

Suojavyöhykkeiden tehtävä vesistöjen varsilla on sekä ehkäistä ravinne- ja kiintoainehuuhtoumia metsänkäsittelyalueilta vesistöön että suojella vesistön ja sen vaikutuspiirin ekosysteemiä. Hankkeen tavoitteena on suojavyöhykkeiden erityispiirteiden parempi tunnistaminen ja niiden rajaus paikkatietotyökaluja hyödyntäen. 

Paikkatietoon ja luontoarvoihin perustuva pienvesien suojavyöhykkeiden suunnittelu - GIS-SUS -hankkeen hallinnoijana ja koordinoijana toimii Suomen ympäristökeskus SYKE. Muut keskeiset toimijat ovat Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus ja Oulun yliopisto. 

Hankeaika: 1.1.2020–30.9.2022

Rahoittaja: EAKR-Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 

Paikkatietoaineistot mahdollistavat pienipiirteisten maastonmuotojen ja kosteusolosuhteiden huomioimisen, jolloin vesistöjen suojavyöhykkeet voidaan suunnitella vaihtelevan levyisiksi siten, että herkimmät maastonkohdat ja alueet rajataan metsänkäsittelyjen ulkopuolelle.

Hankkeen sivut ja muut materiaalit ovat Suomen ympäristökeskuksen sivuilla.

Toiminta-alue
Pohjois-Pohjanmaa

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Luonnonvarakeskuksen logo
Suomen ympäristökeskuksen logo
Oulun yliopiston logo

Lisätietoja