Skip to main content

Paikkatietoon ja luontoarvoihin perustuva pienvesien suojavyöhykkeiden suunnittelu - GIS-SUS

Hankkeen rahoittajat

Euroopan unionin aluekehitysrahaston logo

Suojavyöhykkeiden tehtävä vesistöjen varsilla on sekä ehkäistä ravinne- ja kiintoainehuuhtoumia metsänkäsittelyalueilta vesistöön että suojella vesistön ja sen vaikutuspiirin ekosysteemiä. Hankkeen tavoitteena on suojavyöhykkeiden erityispiirteiden parempi tunnistaminen ja niiden rajaus paikkatietotyökaluja hyödyntäen. 

Paikkatietoon ja luontoarvoihin perustuva pienvesien suojavyöhykkeiden suunnittelu - GIS-SUS -hankkeen hallinnoijana ja koordinoijana toimii Suomen ympäristökeskus SYKE. Muut keskeiset toimijat ovat Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus ja Oulun yliopisto. 

Hankeaika: 1.1.2020 - 31.12.2021 

Rahoittaja: EAKR-Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 

Toiminta-alue
Pohjois-Pohjanmaa

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Luonnonvarakeskuksen logo
Suomen ympäristökeskuksen logo
Oulun yliopiston logo

Lisätietoja