Siirry pääsisältöön

Ensiharvennuksista energiaa biotalouteen

Hankkeen rahoittajat

Hankkeen tavoitteena on kehittää Kaakkois-Suomen metsäenergia-alan toimijoiden, metsäpalveluyrittäjien ja metsänomistajien välistä yhteistyötä. Samalla tuetaan nuoren metsän hoidon- ja ensiharvennusrästien purkamista ja vastataan lisääntyvään energiapuun tarpeeseen. Hyvällä metsänhoidolla lisätään hiilensidontaa, edesautetaan fossiilisten polttoaineiden korvaamista ja parannetaan metsätalouden kestävyyttä.   

Hankkeen toteutuksesta vastaa Suomen metsäkeskus. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Laania Oy, Hakevuori Oy, MHY Kaakko ja MHY Kymenlaakso. 

Hankkeen kehittämistoimet jakautuvat kolmeen osa-alueeseen.

Metsäpalvelu- ja lämpöyrittäjyys Kaakkois-Suomessa 

  • Työpajakokonaisuus metsäpalveluyrittäjille ja ulkomaanmatka 
  • Työpajapäivät yhteistyökumppaneille 
  • Uusiutuvan energian seminaarit  
  • Metsäenergia-alan kuntatapaamiset  
  • Metsäenergia-alan ammattilaisretket kotimaassa  

Yhteistyöllä ensiharvennus- ja hoitorästien purkuun 

Hiilensidonta talousmetsissä 

Hanke toimii Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella 1.8.2019–31.12.2022. Hanketta rahoittavat EU:n maaseuturahasto (80 %) sekä yksityiset yhteistyökumppanit (20 %). 

Hankkeen tuottamat materiaalit ja esitykset löytyvät hankkeen materiaalisivulta.

Toiminta-alue
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
MHY Kymenlaakson logo
MHY Kaakon logo
Hakevuoren logo
Laanian logo

Lisätietoja