Siirry pääsisältöön

Ensiharvennuksista energiaa biotalouteen

Hankkeen rahoittajat

Hankkeen tavoitteena on kehittää Kaakkois-Suomen metsäenergia-alan toimijoiden, metsäpalveluyrittäjien ja metsänomistajien välistä yhteistyötä. Samalla tuetaan nuoren metsän hoidon- ja ensiharvennusrästien purkamista ja vastataan lisääntyvään energiapuun tarpeeseen. Hyvällä metsänhoidolla lisätään hiilensidontaa, edesautetaan fossiilisten polttoaineiden korvaamista ja parannetaan metsätalouden kestävyyttä.   

Hankkeen toteutuksesta vastaa Suomen metsäkeskus. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat L&T Biowatti Oy, Hakevuori Oy, Vapo Oy, MHY Kaakko ja MHY Kymenlaakso. 

Hankkeen kehittämistoimet jakautuvat kolmeen osa-alueeseen.

Metsäpalvelu- ja lämpöyrittäjyys Kaakkois-Suomessa 

  • Työpajakokonaisuus metsäpalveluyrittäjille ja ulkomaanmatka 
  • Työpajapäivät yhteistyökumppaneille 
  • Uusiutuvan energian seminaarit  
  • Metsäenergia-alan kuntatapaamiset  
  • Metsäenergia-alan ammattilaisretket kotimaassa  

Yhteistyöllä ensiharvennus- ja hoitorästien purkuun 

Hiilensidonta talousmetsissä 

Hanke toimii Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella 1.8.2019–31.12.2022. Hanketta rahoittavat EU:n maaseuturahasto (80 %) sekä yksityiset yhteistyökumppanit (20 %). 

Hankkeen tuottamat materiaalit ja esitykset löytyvät hankkeen materiaalisivulta.

Toiminta-alue
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
MHY Kymenlaakson logo
MHY Kaakon logo
Hakevuoren logo
Vapon logo
L&T Biowatin logo

Lisätietoja