Siirry pääsisältöön

Edistetään luontoarvoja pellon reunavyöhykkeellä

Pellon ja metsän väliset reunavyöhykkeet ovat nimensä mukaisesti peltoon rajoittuvia metsänreunoja. Ne voivat olla avoimen niittymäisiä, puoliavoimen hakamaisia tai suljettuja ja monikerroksisia. 

Pellonreunat tarjoavat ravintoa, suojaa ja pesimäpaikkoja riistaeläimille, viljelysten ja niiden reuna-alueiden linnuille, pölyttäville hyönteisille ja hyötykasvien tuholaisia syöville pedoille. Etelään suuntautuvien reunametsien avoimilla ja paahteisilla laikuilla viihtyvät monet ketokasvit ja päiväperhoset. 

Taimikon varhaisperkaus ja taimikon harvennus 

  • Puustoisten reunavyöhykkeiden ja peltojen metsäsaarekkeiden hoidon päätavoitteena on puu- ja pensaskerroksen monikerroksisuuden lisääminen ja lajistollisen monimuotoisuuden säilyttäminen. 
  • Pellon reunassa taimikon varhaisperkauksessa ja harvennuksessa suositaan matalakasvuisia pensaita ja puulajeja. Erityisen tärkeitä ovat marjoja tai pähkinöitä tuottavat lajit, kuten pihlaja, tuomi, paatsama, tammi ja pähkinäpensas. 
  • Kiviröykkiöt ja kiviaidat perataan paljaiksi puustosta ja pensaikosta. 
  • Peltojen reunavyöhykkeitä voidaan hyödyntää säästöpuualueina, joko kaistoina tai ryhminä. 

Kasvatushakkuut 

  • Pellon reunan harvennushakkuissa säästetään matalakasvuisia pensaita ja puulajeja. Erityisen tärkeitä ovat marjoja tai pähkinöitä tuottavat lajit, kuten pihlaja, tuomi, paatsama, tammi ja pähkinäpensas. 
  • Peltojen reunavyöhykkeitä voidaan hyödyntää säästöpuualueina, joko kaistoina tai ryhminä. 

Uudistushakkuut 

  • Pellon reunan uudistushakkuissa säästetään matalakasvuisia pensaita ja puulajeja. Erityisen tärkeitä ovat marjoja tai pähkinöitä tuottavat lajit, kuten pihlaja, tuomi, paatsama, tammi ja pähkinäpensas. 
  • Peltojen reunavyöhykkeitä voidaan hyödyntää säästöpuualueina, joko kaistoina tai ryhminä.  
Pelto vaihtuu metsäksi ja reunavyöhykkeellä näkyy ensimmäisenä lehtipuita, taaempana havupuita.

Kuva: Lehtipuusto varjostaa peltoa havupuita vähemmän, joten reuna-alueilla lehtipuuston suosiminen parantaa pellon satoisuutta. Monilajiset puut ja pensaat tuovat vaihtelua maisemaan.