Siirry pääsisältöön

Uusia taimikonhoidon menetelmiä kokeiltiin tiheän hirvieläinkannan alueilla

Uutinen - 14.10.2022 07:52

Hirvieläinten aiheuttamia vaurioita taimikoissa voidaan vähentää muutenkin kuin metsästyksellä. Uusilla metsänhoitomenetelmillä pyritään lisäämään sekametsiä sekä vähentämään vaurioita mänty- ja koivutaimikoissa tiheän hirvieläinkannan alueilla.

Sekapuustoinen taimikko Karjaalla hoitotyön jälkeen. 

Taimikonhoidon uudenlaisia menetelmiä kokeiltiin viime kesänä kahdella pilottialueella Porin ja Karjaan seuduilla. Kokeilut tehtiin hirvieläinkantojen hallintaa ja metsänhoitoa yhteensovittavassa SORKKA-hankkeessa.  

Uutena menetelmänä kokeiltiin tiheän koivusekoituksen jättämistä kuusentaimikkoon alueilla, joilla on korkea hirvieläintuhojen riski. Taimikonhoidossa poistettiin etukasvuinen lehtipuusto, joka haittaa kasvamaan jätettäviä havupuita.  

– Hirvet saavat lisäravintoa kuusten sekaan jätetystä lehtipuustosta, jolloin ne mahdollisesti syövät vähemmän lähialueiden mäntytaimikoita. Samalla saadaan lisättyä sekametsiä, jotka ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle, kertoo metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja Mika Tuomainen Suomen metsäkeskuksesta.  

Taimikkoon jätettiin käsittelemättömiä riistatiheiköitä, jotka lisäävät myös sekapuustoisuutta. Riistatiheiköistä tulee tulevina vuosikymmeninä hyviä säästöpuuryhmiä. 

Mäntytaimikko jätettiin tavanomaista tiheämmäksi 

Mäntytaimikko kokeiltiin jättää taimikonhoidossa poikkeavan tiheäksi. Taimet jätettiin kasvamaan yli kaksi kertaa niin tiheässä kuin tavanomaisessa taimikonhoidossa.  

– Näin taimikossa on niin sanottua särkymävaraa, Tuomainen sanoo. 

Taimikkoon jätettiin metsänhoidon suositusten mukainen lehtipuusekoitus, mutta männyntaimien kasvua alentavat suuret lehtipuut poistettiin. Kohteelle jätettiin noin viisi kappaletta käsittelemättömiä riistatiheikköjä. Männylle sopiva kasvupaikka on liian karu kuuselle, mutta kohteelle luontaisesti syntyneet kuuset osittain latvottiin. Latvomisella saadaan kuuset pensoittumaan, jolloin pienriistalle syntyy suojapaikkoja. 

Taimikonhoitotyöt tehtiin siten, että Metsäkeskus voi myöntää kemera-tuen. Työt toteutettiin maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Sorkkaeläinten vaikutus metsien terveyteen ja kasvukykyyn ilmastotavoitteiden kannalta - uudet ratkaisut (SORKKA) -hankkeessa. Hanketta koordinoi Tapio Oy ja toteutuksesta vastaavat Luonnonvarakeskus, Suomen riistakeskus ja Suomen metsäkeskus. Hanke on osa maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta

Hakkuukoneen lahotieto voisi auttaa juurikäävän torjunnassa Uutinen - 12.10.2022 08:00
Metsäkeskuksen Oulun toimisto muuttaa Uutinen - 14.10.2022 10:42