Siirry pääsisältöön

OTSO Metsäpalvelut Oy:n konkurssi voi johtaa kemera-tukien takaisinperintään

Mediatiedote - 08.10.2021 16:27

Otso Metsäpalvelut Oy on esittänyt konkurssihakemuksen ja sillä voi olla vaikutusta Metsäkeskuksen maksamiin kemera-tukiin.

Suomen metsäkeskus myöntää ja maksaa valtion kemera-tukia yksityisille maanomistajille. Otso Metsäpalvelut Oy on suunnitellut ja toteuttanut kemera-tuella rahoitettuja töitä maanomistajille. Yhtiön maanomistajille urakoimia kemera-rahoitteisia töitä ovat metsäteiden rakentaminen ja kunnostaminen, suometsien hoitohankkeet, nuoren metsän hoito ja terveyslannoitus. Tukea metsäluonnon hoitohankkeisiin on myös myönnetty suoraan Otsolle, joka on vastannut hankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta.  

Jos Otso Metsäpalvelut Oy asetetaan konkurssiin, se menettää oikeuden määrätä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudestaan. Yhtiön sijasta omaisuutta hallinnoivat ja sitä koskevia päätöksiä tekevät konkurssipesä ja velkojat, jotka päättävät myös mahdollisesta liiketoiminnan jatkamisesta tai myymisestä. Tuomioistuimen määräämä pesänhoitaja vastaa konkurssipesän selvittämisestä.    

Otso Metsäpalveluiden maanomistajille tehtäviin aloittamattomiin ja keskeneräisiin töihin on myönnetty kemera-tukea noin 4,1 miljoonaa euroa ja luonnonhoitohankkeisiin noin 0,16 miljoonaa euroa. Tuensaajia on yhteensä noin 4250 ja hankkeita yhteensä 445. Hankkeista suurin osa sijaitsee Pohjois-Suomessa.  

Metsätiehankkeet ja suometsän hoitohankkeet ovat yhteishankkeita. Yhteishankkeissa on useita osakkaita, joille kemera-tuki on myönnetty. Nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen hankkeet koskevat yleensä yhtä maanomistajaa.   

Kemera-tuen palauttaminen ja takaisinperintä   

Metsäkeskus myöntää kemera-tuen sillä edellytyksellä, että työt toteutetaan hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Jos työt jäävät kesken ja toteutusilmoitusta ei tehdä, myönnettyä tukea ei voida maksaa. Metsätietöiden ja suometsän hoitohankkeiden toteuttamiseen voi hakea ennalta-arvaamattoman esteen vuoksi lisäaikaa, jota voidaan myöntää enintään 2 vuodeksi. Lisäaikaa on haettava ennen hankkeen alkuperäisen toteutusajan päättymistä.  

Jos kemera-hanketta ei toteuteta hyväksytyn suunnitelman mukaisesti loppuun, peritään jo maksettu tuki takaisin. Tuki peritään takaisin yksityiseltä maanomistajalta, joka on kemera-lain mukaan tuensaaja. Näin toimitaan myös sellaisissa tapauksissa, joissa maanomistajalle myönnetty tuki on maksettu suoraan työn toteuttajalle.   

Maanomistajille tietoa tilanteesta  

Metsäkeskus tiedottaa lähipäivinä Otso Oy:n konkurssin aiheuttamasta tilanteesta jokaista suometsä- ja metsätiehankkeen osakasta ja asiamiestä kirjeitse tai sähköpostitse.  Osakkaita on kaikkiaan noin 4200 henkilöä 395 eri hankkeella.  

Lisätietoja:   
Anna Rakemaa  
metsäjohtaja  
Suomen metsäkeskus  
p. 040 352 9080  
anna.rakemaaatmetsakeskus.fi 

Ensimmäiset joutoalueiden metsitykset toteutettu –valtaosa metsitystuen hakijoista pääsee aloittamaan työt vasta ensi keväänä Mediatiedote - 08.10.2021 09:00
Metsäkeskus organisoi toimintojaan uudelleen ja käynnistää yhteistoimintaneuvottelut Mediatiedote - 14.10.2021 11:36