Siirry pääsisältöön

Metsäveroilmoitus kannattaa muistaa alkuvuodesta

Toimijatiedote - 26.01.2023 07:24

Metsänomistajien kannattaa nyt alkuvuodesta perehtyä huolella metsäveroilmoituksen täyttämiseen ja ilmoittaa kaikki edellisvuoden metsätalouden tulot ja menot. Metsäverotuksen ohjearvoihin tuli muutoksia verovuodelle 2022. Metsämaan laskennalliset arvot nousivat lähes kaikissa maakunnissa vuodenvaihteessa. 

Metsänomistajan on oltava entistä omatoimisempi. Verohallinto ei lähetä enää tammikuussa 2023 tyhjää veroilmoituslomaketta postitse metsätalouden harjoittajille. Poikkeuksena tästä ovat kuolinpesät ja verotusyhtymät, jotka saavat lomakkeen edelleen postitse.  

Metsäveroilmoituksen jättää vuosittain yli 200 000 metsänomistajaa, eli suurelta osalta metsänomistajista jää ilmoitus tekemättä. Metsäveroilmoituksessa ilmoitetaan kaikki metsätaloudesta edellisvuonna 2022 saadut tulot ja menot. Lisäksi ilmoitetaan mahdolliset metsävähennyksen käyttötilanne, varaukset, varausten tuloutus ja metsätalouden poistot. Arvonlisäverovelvolliset metsänomistajat ilmoittavat erikseen tuloihin ja menoihin liittyvät arvonlisäverot.  

Pelkkää metsätaloutta harjoittavan metsäveroilmoitus tulee olla perillä Verohallinnossa viimeistään 28.2.2023. Maataloutta ja elinkeinotoimintaa harjoittavat palauttavat metsäveroilmoituksen kuukautta myöhemmin, eli viimeistään 3.4.2023 mennessä. Arvonlisäveroilmoitus ja arvonlisäveron maksu tulee kuitenkin olla perillä Verohallinnossa kaikilta metsätalouden harjoittajilta helmikuun loppuun mennessä.  

Verotusyhtymien ja kuolinpesien sähköinen metsäverojen ilmoittaminen tapahtuu etukäteen haetuilla Suomi.fi-valtuuksilla. Jos valtuuksia ei ole, niin veroyhtymien ja kuolinpesien metsäveroilmoitus tulee hoitaa paperisella ilmoituksella.  

Metsäverotuksen ohjearvoihin tuli muutoksia 

Yleinen hintojen nousu, varsinkin polttoaineiden hintojen kohoaminen, vaikutti monen vähennyksen määrään. Esimerkiksi oman auton käyttökulu nousi 30 senttiin.  

Omaan käyttöön otetun puun kantoraha-arvo nousi huomattavasti. Verotuksessa ilmoitettavat keskimääräiset hankintatyötaksat nousivat 2 prosenttia, mikä vastaa palkkojen nousua. Lisätietoja metsäverotuksen ohjearvoista verovuodelle 2022.  

Metsämaan laskennallisiin arvoihin iso nousu  

Verohallinto on vahvistanut verovuodelle 2023 uudet maakunnalliset metsämaan laskennalliset arvot. Niitä sovelletaan verovuonna 2023 tapahtuvissa perinnöissä, lahjoituksissa ja kaupoissa silloin, kun ei ole käytettävissä metsäammattilaisen tekemää tila-arviota. Arvot ovat kaikissa maakunnissa nousseet edellisvuodesta 100–400 euroa hehtaarilta, mikä johtuu jo pitkään jatkuneesta kauppahintojen noususta vapaiden markkinoiden metsätilakaupoissa.  

Maanmittauslaitoksen taksoista ovat vuodenvaihteessa nousseet lainhuudatusmaksu 151 euroon kiinteistöltä ja sähköisen kiinteistönvaihdannan palvelumaksu 207 euroon kiinteistöltä. Ennallaan ovat pysyneet kaupanvahvistusmaksu (120 euroa) ja erilaiset ote- ja todistusmaksut (14–18 euroa/todistus). Lohkomismaksut ovat nousseet noin 9 prosenttia ja halkomismaksut jopa 29 prosenttia edellisvuodesta.  

Metsäkeskus järjestää alkuvuodesta useita metsäveroaiheisia koulutuksia. Tietoa koulutuksista on Metsäkeskuksen koulutus- ja tapahtumakalenterissa.   

Lisätietoja:  
Antti Pajula  
metsätilarakenteen johtava asiantuntija 
Suomen metsäkeskus 
p. 050 3140 377 
antti.pajulaatmetsakeskus.fi 

Esa Lappalainen 
metsätilarakenteen asiantuntija 
Suomen metsäkeskus 
p. 0400 256 146 
esa.lappalainenatmetsakeskus.fi 

Ympäristötuki ja vapaaehtoinen suojelu kiinnostavat metsänomistajia Toimijatiedote - 25.01.2023 08:07
Uusi kirjanpainajaopas ja verkkokurssi auttavat varautumaan tuhoihin Toimijatiedote - 30.01.2023 08:00