Skip to main content
Toimijatiedote - 28.06.2021 15:11

Metsätuholain, metsälain ja kemera-lain säännösten soveltaminen myrskystä aiheutuvassa puukorjuussa

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun metsiä kohtasi Pudasjärven, Taivalkosken, Kuusamon, Utajärven, Vaalan, Puolangan ja Suomussalmen kunnissa 22.6.2021 merkittävä myrskytuho. Pienempiä tuhokeskittymiä on havaittu kauttaaltaan molemmissa maakunnissa.

Metsäkeskus on selvittänyt myrskytuhojen alueellista esiintymistä eri tietolähteitä hyväksi käyttäen. Tehtyjen selvitysten perusteella Metsäkeskus ei edellytä metsälain 14 pykälässä tarkoitetun poikkeusluvan hakemista 28.6. - 30.9.2021 välisenä aikana tehtävien myrskytuhoalueiden metsänkäyttöilmoitusten osalta Pudasjärven, Utajärven, Taivalkosken, Kuusamon, Vaalan, Puolangan ja Suomussalmen kuntien alueella.

Hakkuu voidaan aloittaa heti metsänkäyttöilmoituksen tekemisen jälkeen. Tämä poikkeusksellinen menettely koskee vain 22.6.2021 myrskytuhoalueiden puunkorjuuta (korjataan pääasiallisesti metsätuhossa kaatunutta, vaurioitunutta tai tuhossa kuollutta puuta) edellä mainituilla alueilla ja akiarajauksella.

Tarkemmat toimintaohjeet ja huomioitavat asiat metsänkäyttöilmoituksen laadintaa, metsätuholain soveltamiseen, 10 pykälän mukaisten kohteiden käsittelyyn ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain hankkeisiin.

Lisätietoja
Jussi Pirkonen
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö
p. 040 357 1212
jussi.pirkonenatmetsakeskus.fi

Suomen metsäkeskus
pohjoinen palvelualue