Siirry pääsisältöön

Metsäpalveluiden tarjonnassa tulisi huomioida metsänomistajan tavoitteet ja osaaminen

Toimijatiedote - 29.12.2021 09:47

Kun metsänomistaja kokee, että hänen osaamistaan kunnioitetaan ja hänen tavoitteitaan ja toiveitaan kuunnellaan, luottamus palveluntarjoajaa kohtaan kasvaa. Onnistunut vuorovaikutus metsänomistajan ja palveluntarjoajan välillä on pitkäkestoisen yhteistyösuhteen edellytys.

Tarkasteltaessa keinoja, joilla metsäpalveluiden tarjoajat voisivat kehittää toimintaansa ja kilpailukykyään havaittiin, että metsänomistajat tarvitsevat tukea päätöksentekoon. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, kun metsänomistajat eivät ole tottuneet käyttämään metsäpalveluita. Metsänomistajan saadessa oikeanlaista tukea hänen kykynsä tilata erilaisia metsäpalveluita vahvistuu. Metsäpalveluiden suunnittelussa onkin tärkeää luoda hyvä ”päätöksentekoympäristö”, jossa metsänomistajat voivat keskittyä arvioimaan tietoisesti eri vaihtoehtoja päätöksilleen. 

- On syytä muistaa, että metsänomistajien päätöksentekoon vaikuttavat, osittain tiedostamattakin, myös esimerkiksi tunteet ja yleiset yhteiskunnan suuntaukset, kuten kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja metsäasioihin liittyvä julkinen keskustelu, sanoo projektipäällikkö Marjo Mustola Suomen metsäkeskuksesta.

Metsänomistaja tarvitsee tietoa ja osallistamista

Palveluiden tarjonnassa tulisi erityisesti huomioida metsänomistajien osaaminen sekä erilaiset tavoitteet ja motiivit. On tärkeää antaa metsänomistajalle tarpeeksi tietoa eri vaihtoehdoista päätöksenteon tueksi kertomalla mitä palveluihin sisältyy, miten ne ovat saatavilla ja miten ne auttavat metsänomistajaa saavuttamaan tavoitteensa. Metsänomistajan ottaminen mukaan palvelun suunnitteluun ja toteutukseen, esimerkiksi metsäsuunnitelman tekemiseen, saa palvelun tuntumaan metsänomistajasta omalta ja hän voi kokea sen kautta voimaantumisen ja onnistumisen tunteita. 

Tulevaisuudessa metsänomistajakunta ja heidän tarpeidensa monipuolistuvat, jolloin kysyntä uudenlaisille metsäpalveluille voi kasvaa. Uusia palveluita voivat olla esimerkiksi hiililaskelma metsäsuunnitelmassa, drone-kuvien käyttö, metsänvuokraaminen tai vertaistuki metsänomistajalle. Perinteisten metsäpalveluiden tarjoajat voivat erottua ja hankkia erikoisosaamista tietystä osa-alueesta, kuten esimerkiksi luonnontuotteista, luonnonhoidosta, vesiensuojelusta tai jatkuvasta kasvatuksesta.

Enemmän metsästä -hanke on tarkastellut metsänomistajien päätöksentekoa ja tulevaisuuden metsäpalveluita työpajojen, kirjallisuuskatsauksen ja erilaisten palvelukonseptipilottien avulla. Hanketta on osarahoittanut Euroopan aluekehitysrahaston Interreg Botnia-Atlantica -ohjelma, ja toteutuksesta ovat vastanneet Suomen metsäkeskus, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti sekä Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto (SLU) ja Skogstyrelsen. Hanke on julkaissut runsaasti materiaalia metsäpalveluihin ja niiden kehittämiseen liittyen. Materiaalit löytyvät hankkeen materiaalisivuilta

Lisätiedot:

Marjo Mustola
projektipäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 050 514 2236
marjo.mustolaatmetsakeskus.fi

Metsätuholain muutokset tulevat voimaan 1.1.2022 Toimijatiedote - 22.12.2021 12:48
Otso Metsäpalveluilta kesken jääneitä kemera-hankkeita on myyty – tilanne tarkentuu lähikuukausina Toimijatiedote - 17.01.2022 14:13