Siirry pääsisältöön

Metsäluonnonhoidon hankehaku avautuu

Toimijatiedote - 24.05.2023 12:00

Suomen metsäkeskus avaa vuoden toisen ja poikkeuksellisesti vuoden viimeisen luonnonhoitohankkeiden haun 24.5.2023. Nyt haetaan tekijöitä vesiensuojelutöihin ja elinympäristöjen hoito-, kunnostus- ja ennallistamistöihin. 

Metsäkeskus on valmistellut luonnonhoitohankkeet ja etsii niille toteuttajaksi osaavia toimijoita, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun luonnonhoitotöiden toimenpidesuunnittelusta ja toteuttamisesta. 

Hankehaun avauduttua toimijat toimittavat hakemuksensa Metsäkeskukseen. Hakemukset pisteytetään ja toteuttajat valitaan pisteytyksen perusteella. Pisteytyksessä käytetään hinta- ja laatukriteerejä, jotka ovat yhtenäiset koko maassa. 

Luonnonhoidon hankehakua voidaan jatkaa tai hankkeita voidaan jättää toteuttamatta, jos hyväksyttäviä hakemuksia ei saada. Hankkeen toteuttajaksi valittu toimija hakee itse hankkeelle kemera-rahoituksen. Hankkeiden toteutusaika ilmenee hyväksymispäätöksestä. Metsäkeskus voi maksaa myönnettyjä kemera-tukia vuoden 2026 loppuun saakka.  

Metsäkeskus pyytää maanomistajilta sitoumukset, valvoo luonnonhoitotöiden toteutusta sekä neuvoo tarvittaessa luonnonhoidossa. 

Luonnonhoitohankkeita tarjolla eri puolilla Suomea 

Luonnonhoidon hankehakuun on valittu metsäluonnon monimuotoisuuden ja ympäristönhoidon kannalta merkittävimpiä kohteita. Nyt haetaan toteuttajia 17 luonnonhoitohankkeelle eri puolilla Suomea. 

Vuoden toisessa hankehaussa on mukana vesiensuojeluhankkeita ja elinympäristöjen hoito-, kunnostus- ja ennallistamishankkeita Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. 
Vesiensuojeluhankkeissa tehdään erilaisia vesiensuojelurakenteita, kuten kosteikkoja ja virtaamansäätöpatoja, ja estetään eroosiohaittoja. Elinympäristöjen hoito-, kunnostus- ja ennallistamishankkeissa esimerkiksi ennallistetaan soita tukkimalla ojia ja tekemällä patoja sekä kunnostetaan lehtoja poistamalla havupuita, jolloin lehtipuut saavat lisää kasvutilaa ja valoa. ,Luonnonhoitohankkeet ovat osa Helmi- ja METSO-ohjelmien toteutusta. 

Luonnonhoitohankkeiden haku alkaa 24.5.2023. Tarkemmat tiedot hankkeista ovat Metsäkeskuksen verkkosivuilla. Hankekohtainen hakuaika on yleensä 3–4 viikkoa. 

Osaan hakuun avatuista hankkeista on mahdollisuus tutustua maastoesittelyssä. Kohteen suunnittelija on maastossa vastaamassa kysymyksiin. Tarkemmat tiedot luonnonhoitohankkeiden maastoesittelyistä ja esittelyiden ajankohdista löytyvät Metsäkeskuksen verkkosivuilta

Luonnonhoidon tukiin ja hakuun tulossa muutoksia ensi vuonna 

Nyt avautuva luonnonhoitohankkeiden haku on vuoden 2023 viimeinen hankehaku. Vuoden 2024 alussa on tavoitteena siirtyä nykyisestä kemera-tukijärjestelmästä uuteen metsätalouden kannustejärjestelmään. Seuraava luonnonhoitohankkeiden hankehaku on keväällä 2024. 

Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä tuo muutoksia luonnonhoidon tukiin ja tukien hakuun. Metsäkeskus järjestää jatkossakin luonnonhoidon hankehakuja elinympäristöjen hoito-, kunnostus- ja ennallistamistöistä sekä vesiensuojelutöistä.  

Kulotukset eivät ole jatkossa enää mukana hankehaussa, vaan niihin voi hakea tukea suoraan. Uuden metsätalouden kannustejärjestelmän aikana maanomistajat voivat hakea suoraan tukea myös vesiensuojelutöihin ja elinympäristöjen hoito- ja ennallistamistöihin. Tukea on haettava ennen töiden aloittamista.  

Työt saa aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt rahoitushakemuksen ja siihen liittyvän toteuttamissuunnitelman. Töiden suunnittelun voi kuitenkin aloittaa ennen tuen hakemista ja rahoitushakemuksen hyväksymistä. 

Lisätietoja: 
Marjo Ahola 
luonnonhoidon asiantuntija 
Suomen metsäkeskus 
p. 050 435 0213 
marjo.aholaatmetsakeskus.fi 

Jarkko Partanen 
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö 
Suomen metsäkeskus 
p. 050 336 8860 
jarkko.partanenatmetsakeskus.fi  

Järeitä säästöpuita jätetään aiempaa enemmän hakkuissa – vesiensuojelussa yhä parannettavaa  Toimijatiedote - 17.05.2023 07:30
Metsien inventoinnit alkavat 21 alueella eri puolilla Suomea  Toimijatiedote - 25.05.2023 07:30