Siirry pääsisältöön

Metsäluonnonhoidon hankehaku avautuu 

Toimijatiedote - 22.02.2023 09:45

Suomen metsäkeskus avaa vuoden ensimmäisen luonnonhoitohankkeiden haun 22.2.2023. Nyt haetaan tekijöitä monimuotoisuutta edistäville kulotuksille. 

Metsäkeskus on valmistellut luonnonhoitohankkeet ja etsii niille toteuttajaksi osaavia toimijoita, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun luonnonhoitotöiden toimenpidesuunnittelusta ja toteuttamisesta.  Hankehaun avauduttua toimijat toimittavat hakemuksensa Metsäkeskukselle. Hakemukset pisteytetään, ja toteuttajat valitaan pisteytyksen perusteella. Pisteytyksessä käytetään hinta- ja laatukriteerejä, jotka ovat yhtenäiset koko maassa.  

Luonnonhoidon hankehakua voidaan jatkaa tai hankkeita voidaan jättää toteuttamatta, jos hyväksyttäviä hakemuksia ei saada. Hankkeen toteuttajaksi valittu toimija hakee itse hankkeelle kemera-rahoituksen. Hankkeiden toteutusaika ilmenee hyväksymispäätöksestä. Myönnettyjä kemera-tukia voidaan maksaa vuoden 2026 loppuun saakka. 

Metsäkeskus on sopinut maanomistajien kanssa luvat hoitotöille. Metsäkeskus myös valvoo hankkeen toteutusta ja tarvittaessa neuvoo luonnonhoidossa. 

Kulotuksia tarjolla eri puolilla Suomea 

Luonnonhoidon hankehakuun on valittu metsäluonnon monimuotoisuuden ja ympäristönhoidon kannalta merkittävimpiä kohteita. Nyt haetaan toteuttajia 12 kulotushankkeelle Uudellemaalle, Etelä- ja Pohjois-Savoon, Keski-Suomeen, Etelä-Karjalaan, Kymenlaaksoon, Satakuntaan, Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin. 

Monimuotoisuutta edistävien kulotuksien koko on 2–28 hehtaaria. Kulotuksen yhteydessä poltetaan hakkuualueelle jätetyt säästöpuuryhmät.  

Luonnonhoitohankkeiden haku alkaa 22.2.2023. Tarkemmat tiedot hankkeista ovat Metsäkeskuksen verkkosivuilla Luonnonhoitohankkeet-sivulla. Hankekohtainen hakuaika on yleensä 3–4 viikkoa.   

Hakuun avattuja hankkeita esitellään webinaarissa 24.2.2023 klo 13.30–15.00 Ilmoittaudu webinaariin 22.2.2023 mennessä. 

Luonnonhoitohankkeita avautuu hakuun kaksi kertaa vuoden 2023 aikana. Vuoden toinen hankehaku aukeaa 24.5.2023. 

Uusi kannustejärjestelmä tuo muutoksia luonnonhoidon tukiin ja hakuun 

Vuoden 2024 alussa on tavoitteena siirtyä nykyisestä kemera-tukijärjestelmästä uuteen metsätalouden kannustejärjestelmään, metkaan. Tämä tuo muutoksia myös luonnonhoidon tukiin ja niiden hakuun. Metsäkeskus järjestää jatkossakin luonnonhoidon hankehakuja elinympäristöjen kunnostus-, ennallistamis- ja vesiensuojelutöistä.  

Jatkossa maanomistajat voivat hakea tukea myös suoraan luonnonhoitotöihin. Kulotukset eivät ole enää mukana hankehaussa, mutta niihin voi hakea tukea suoraan. Tukea on haettava ennen töiden aloittamista. Työt saa aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt rahoitushakemuksen ja siihen liittyvän toteuttamissuunnitelman. Töiden suunnittelun voi kuitenkin aloittaa ennen tuen hakemista ja rahoitushakemuksen hyväksymistä.  

Lisätietoja:  
Riikka Salomaa 
erityisasiantuntija 
Suomen metsäkeskus 
p. 040 7758 253 
riikka.salomaaatmetsakeskus.fi 

Jarkko Partanen 
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö 
Suomen metsäkeskus 
p. 050 3368 860 
jarkko.partanenatmetsakeskus.fi 

Luonnonhoitoon tarvitaan tulevaisuudessa lisää tekijöitä – tulossa kysely koulutustoiveista Toimijatiedote - 17.02.2023 08:00
Nyt on aika kiittää metsäalan puolestapuhujaa – ehdota maakunnastasi Pro metsä -palkinnonsaajaa Toimijatiedote - 28.02.2023 07:30