Skip to main content
Mediatiedote - 24.11.2021 15:03

Metsäkeskuksen yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

Metsäkeskuksen yhteistoimintaneuvottelut päätettiin keskiviikkona 24. marraskuuta. Tavoiteltu henkilöstökulujen säästö 900 000 euroa saavutetaan vapaaehtoisin säästötoimenpitein. 

Työnantajan neuvotteluesitys sisälsi myös organisaation tarkistamiseen liittyviä tehtäväjärjestelyjä. Tavoitteena on parantaa asiakkuuksien hoitoa ja hyödyntää entistä paremmin Metsäkeskuksen monipuolisia tietovarantoja tarjoamalla ratkaisuja metsien hoitoon ja käyttöön.  

Suunnitellut muutokset viimeistellään neuvottelujen pohjalta, ja ne tulevat voimaan maaliskuun alusta 2022.  

Lisätietoja: 
Ari Eini 
johtaja 
Suomen metsäkeskus 
p. 040 822 6445  
ari.einiatmetsakeskus.fi