Siirry pääsisältöön

Metsään.fi-palvelun karttatasoja on päivitetty

Toimijatiedote - 11.04.2022 16:16

Maaliskuussa päivitimme tuoretta tietoa Metsään.fi-palvelun karttatasoille.

Kohteet, joilla on varhaishoidon tarvetta, lisääntyivät

Tiedot varhaishoitoa tarvitsevista taimikoista on päivitetty ja ne vastaavat kesän 2021 tilannetta. Kohteita on nyt enemmän kuin aiemmin.  Jos sinulla on suostumus metsänomistajan tietoihin, niin näet kohteet Metsään.fi-palvelun tilakartalla violetin värisinä kuvioina, kun valitset karttavalikosta Muut aineistot – Varhaishoidon tarve

Aineistossa näkyvät taimikot, joissa havupuut ovat saavuttaneet metrin pituuden ja joiden kasvua hidastaa ympäröivä lehtipuuvesakko.  Kuviot on muodostettu yhdistämällä eri tietolähteitä, kuten satelliittidataa, metsävaratietoa ja metsänkäyttöilmoitusten tietoja. Kohteista on poistettu kuviot, joille on jo haettu varhaishoidon tai nuoren metsän hoidon kemera-tukea. 

Aineisto on suuntaa antava. Sitä voi hyödyntää esimerkiksi taimikonhoitopalveluiden myyntityössä. Varhaishoitokohteita voi katsoa yhdessä metsänomistajien kanssa ja suunnitella tulevia metsänhoitotöitä.  

Päivitetyt varhaishoitokohteet löydät myös avoimesta karttapalvelustamme.

Luonnonsuojelualueiden määrä lisääntyi

Suomen ympäristökeskuksen luontoaineistojen päivityksen jälkeen Metsään.fi-palvelussa näkyy nyt yksityisiä luonnonsuojelualueita reilut 300 enemmän kuin ennen päivitystä. 

Muissa päivitetyissä luontoaineistoissa, Natura-, luonnonsuojeluohjelma- ja pohjavesialueet, ei juuri tullut muutoksia entiseen. 

Museoviraston pistemäisiä havaintoja muinaisjäännöksistä löytyy nyt Metsään.fi-palvelusta 41 754 kpl. Tämä on muutama sata vähemmän kuin aiemmin. 

Voit tarkastella aineistoja, kun valitset Metsään.fi-palvelussa metsätilan karttavalikosta Kartta-aineistot – Muut luontokohteet.

Vääräväri-ilmakuvat - uusimmat vuodelta 2021

Taustakartaksi voi Metsään.fi-palvelun tilakartalla valita myös vääräväri-ilmakuvan. Osalta alueita on nyt saatavissa vuoden 2021 kuva. Näet vääräväri-ilmakuvan kuvausvuoden, kun lähennät karttaa riittävästi.

Metsävaratietoa päivitetään hakkuukoneista saatavalla tiedolla

Ensivaiheessa tietoa puunkorjuukohteilta alkavat Metsäkeskukseen välittää Trimblen WoodForce-toiminnanohjausjärjestelmää käyttävät metsäalan toimijat. Pilotointivaiheessa ovat mukana Metsä Group, Stora Enso ja Metsähallitus. 

Hakkuukoneilta välitetään vain sellaisia tietoja, joihin on metsänomistajan suostumus. Tiedot päivittyvät sekä Metsään.fi-palvelun metsätietoihin että Metsäkeskuksen tuottamaan avoimeen metsä- ja luontotietoon. 

Lue lisää toimijatiedotteesta verkkosivuiltamme.

Runsaasti koulutuksia ammattilaisille

Metsäkeskus järjestää paljon erilaisia koulutuksia ammattilaisille. Verkkokoulutuksia voit suorittaa oman aikataulusi mukaan. Webinaareihin voit osallistua mistä vain paikkakunnalta. Luokka- ja maastokoulutuksiakin järjestetään taas eri puolilla Suomea. 

Kesäkuussa pidetään useita luonnonhoitokortin osaamiskokeita. Kannattaa ilmoittautua kokeeseen hyvissä ajoin, jos luonnonhoitokortti vielä puuttuu! 

Koulutukset ammattilaisille.

Käyttökatko 21.4.

Metsään.fi-palvelussa on käyttökatko torstaina 21.4.2022 klo 11.30–15.00 taustajärjestelmien päivitystyön vuoksi. 

Metsäkeskuksen asiakastukeen voit ottaa yhteyttä kaikissa metsäasioissa.

Metsään.fi-toimijapalvelu, tiedote nro 4/2022 / Toimijatiedotteet verkkosivulla.

Taimikot hoidetaan pääosin hyvin - suuri osa taimikoista on sekapuustoisia Toimijatiedote - 04.04.2022 09:00
Tuli metsässä -sanasto valmistui kommentoitavaksi Toimijatiedote - 12.04.2022 14:58